NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


XXVII WZD

ZBROJENIOWKA > Rok 2018

WZD ZBROJENIÓWKI


W dniach 11-14 kwietnia w ośrodku ŁUCZNIK w Sielpi odbyło się sprawozdawczo-wyborcze XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. Na obrady WZD przybyło 63 delegatów spośród 75 uprawnionych. Naszą organizację reprezentowali Zb.Cebula, D.Dorociński i D.Sobczak. Gośćmi WZD byli m.in. Dariusz Wójcik - pełnomocnik PGZ do kontaktów ze związkami zawodowymi, W.Bartosz - szef Świętokrzyskiej „Solidarności”, Bogdan Szozda - przewodniczący Sekretariatu Metalowców, prezesi ZM MESKO, NITROCHEM Bydgoszcz i ZM TARNÓW. Przewodnictwo obradom tradycyjnie powierzono Zb. Cebuli. W komisji mandatowo-skrutacyjnej pracował D.Dorociński. W komisji uchwał i wniosków pracowali B.Sieczkoś (HSW) i A.Walentynowicz (PIT-RADWAR („wnuk Anny Solidarność”). Zebranie protokołował St.Mroczek (MESKO). Po realizacji niezbędnych, zgodnych z ordynacją procedur przystąpiono do składania rocznych sprawozdań z działalności. Złożyli je w imieniu Rady Sekcji przewodniczący Stanisław Głowacki a w imieniu Komisji Rewizyjnej Wiesław Dąbrowa. Po krótkiej dyskusji delegaci na wniosek KR uchwalili absolutorium dla ustępujących władz Sekcji. Następnie przystąpiono do wyborów na nową, czteroletnią kadencję. O funkcję przewodniczącego Rady ubiegał się tylko St. Głowacki. W głosowaniu tajnym 60 delegatów udzieliło mu poparcia. Odnotować należy, że funkcję przewodniczącego pełni od powstania sekcji. Delegaci ustalili, że Rada wraz z przewodniczącym liczyć będzie 24 osoby. Po prezentacji kandydatów w głosowaniu tajnym w skład Rady Sekcji zostali wybrani: Zb.Cebula (FB), W.J.Lewandowski (PIT-RADWAR), M.Grzybowski (BELMA), M.Lenarciak (NAUTA), A.Pietras (NITRO-ERG), A.Widok (MESKO-KRAŚNIK), A.Hanaj (KRAŚNIK), H.Szostak (HSW), W.Ożóg (MESKO), E.Żurańska (NITROCHEM), J.Krasnodębski (BUMAR), M.Trzmielewski (MESKO-PIONKI), K.Łazowski (PCO), Z.Goliszewski (BUMAR), K.Zieliński (Kraśnik), C.Pruś (HSW), J.Rozmus (DEZAMET), E.Zbucki (RADMOR), E.Latusek (AUTOSAN), H.Dąbrowski (STOMIL), R.Smacha (PIT-RADWAR), M.Wielgus (HSW), B.Fikas (TARNÓW). Do Komisji Rewizyjnej wybrano 7 osób. Wśród nich jest D.Sobczak. Na Kongres Metalowców wybrano 13 delegatów a wśród nich jest Zb.Cebula. Pod koniec obrad odbyły się pierwsze posiedzenia władz sekcji. Rada wybrała spośród siebie 7 osobowe Prezydium. W jego skład na funkcję sekretarza wybrano Zb.Cebulę. Członkowie Komisji Rewizyjnej D.Sobczaka ponownie wybrali na funkcje wiceprzewodniczącego komisji. Naszym kolegom - delegatom gratulujemy, życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy.


Zdjęcia


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego