NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


XXIII WZD

ZBROJENIOWKA > Rok 2014

SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE WALNE ZEBRANIE ZBROJENIÓWKI

W dniach 8 - 9 maja br. w Suchedniowie obradowało XXIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Na obrady przybyło 79 delegatów reprezentujących organizacje zakładowe zrzeszone w Sekcji. Naszą organizację reprezentowali: J.Pasek, D.Sobczak i Zb.Cebula. W obradach wzięli udział również zaproszeni goście m.in. Prezes PHO - M.Idzik, pełnomocnik ministra obrony narodowej - Zb.Jabłoński, prezes PCO i PITO-RADWAR - R.Kardasz, prezes HSW - K.Trofiniak, prezes ZM MESKO - W.Skowron, wice-przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności” - J.Wielgus, przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności” - W.Bartosz, przewodniczący Sekretariatu Metalowców - B.Szozda oraz przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego - R.Jakim.tradycyjnie prowadzili Zbigniew Cebula i Stanisław Głowacki. Po zatwierdzeniu procedur i regulaminów delegaci wysłuchali sprawozdań za okres minionej kadencji, najpierw Rady Sekcji złożonego przez przewodniczącego Głowackiego później przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującym członkom władz Związku. Następnie przystąpiono do wyboru władz Sekcji na kolejną kadencję 2014-2018. Po ustaleniu ilości tur głosowania dokonano wyboru przewodniczącego Rady Sekcji. Został nim Stanisław Głowacki (MESKO). Głosowało na niego 75 delegatów spośród 76 biorących udział w głosowaniu. Kolejnym punktem obrad były wybory członków Rady Sekcji. Uzgodniono, że Rada liczyć będzie 25 członków razem z przewodniczącym a Komisja Rewizyjna pięciu. W głosowaniu tajnym w skład Rady wybrani zostali: R.Bodziuch (FŁT Kraśnik); Zb.Cebula (FB ŁUCZNIK); K.Czernik (Huta Stalowa Wola); B.Fikas (ZM Tarnów); Z.Goliszewski (BUMAR Gliwice); M.Grzybowski (BELMA Bydgoszcz); A.Hanaj (FŁT); E.Juszkiewicz (STOMIL Poznań); A.Konieczny (ZPS Jasło); M.Kopeć (DEZAMET Nowa Dęba); J.Krasnodębski (BUMAR); J.Lewandowski (PITO-RADWAR Warszawa); K.Łazowski (PCO W-wa); E.Morka (WSK W-wa); A.Musiałek (DOLAM Wrocław); P.Nowak (NITRO-ERG Krupski Młyn); S.Obrębski (NITROCHEM Bydgoszcz); W.Ożóg (MESKO Skarżysko); A.Pietras (NITRO-ERG Bieruń); Cz.Prus (HSW); H.Szostak (HSW); M.Trzmielewski (ZPS Pionki); A.Widok (FŁT); E.Zbucki (RADMOR Gdynia). Zgodnie z Ordynacją wyborczą przystapiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. W jej skład wybrano pięciu członków, wśród nich Dariusza Sobczaka. Kolejno wybierano 12 delegatów Sekcji na Kongres Metalowców, który obradować będzie w Trzebnicy k.Wrocławia w dniach 23-24 czerwca br. Mandaty powierzono doświadczonym liderom związkowym m.in. St.Głowackiemu, R.Bodziuchowi, Z.Goliszewskiemu, J.Lewandowskiemu, H.Szostakowi, E.Zbuckiemu i Zb.Cebuli.ędzy głosowaniami oraz w trakcie liczenia głosów trwała dyskusja programowa. Głos zabierali również goście WZD. M.Idzik mówił iż istotnym tematem, który determinuje działania PHO jest problem konsolidacji sektora. Zrobimy wszystko, by ten problem rozwiązać i wnieść do PHO - PGZ jak najszybciej wszystkie zakłady p.p.o. Płk Jabłoński apelował aby zrobić wszystko żeby gruntowna modernizacja sił zbrojnych została zrealizowana przy udziale minimum 70% nakładów polskiej zbrojeniówki.
J.Wielgus w imieniu przewodniczącego KK - Piotra Dudy złożył delegatom życzenia owocnych obrad. Omówił ogólną sytuację Związku, przygotowania do akcji propagandowo - wyjaśniającej na wybory do Europarlamentu. Przedstawił kierunki działania oraz istniejące zagrożenia dla Związku.wyniku dyskusji programowej przygotowano kilka uchwał i stanowisk, które delegaci przyjęli nakreślając kierunek działań Secji na najbliższy okres. Na zakończenie obrad stary-nowy przewodniczący St.Głowacki w imieniu wybranych podziękował za zaufanie i złożył zobowiązanie do aktywnej, bezinteresownej pracy na rzecz pracowników zbrojeniówki.Powrót do treści | Wróć do menu głównego