NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Wladze Regionalne Wybrane

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2014


REGIONALNE WŁADZE WYBRANE


XXI Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Radomska obradowało w dniu 30 czerwca a miejscem debaty tym razem było V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu. Na obrady przybyło 87 spośród 101 uprawnionych do udziału delegatów. Gośćmi WZDR byli: ks. kanonik St.Sikorski – Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”; Jerzy Wielgus – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, który jednocześnie reprezentował Krajową Komisję Wyborczą; A. Kosztowniak - prezydent Radomia; płk L.Etwert – prezes ŚZŻ AK o/Radom; Witold Rak – współzałożyciel NSZZ „S” Rolników Indywidualnych oraz Bronisław Kawęcki – legenda radomskiej „Solidarności”, jeden z założycieli MKR w 1980 r. Po przyjęciu porządku obrad wybrano Prezydium Zebrania, protokolantów Komisję Skrutacyjną w składzie z Jerzym Paskiem (P-4), Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W imieniu Regionalnej Komisji Wyborczej sprawozdanie przedstawił jej przewodniczący Zb.Dziubasik, omawiając wyniki i przebieg wyborów w Regionie w 151 organizacjach związkowych wybrano 101 delegatów na WZD. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie przewodniczącego ZR Z. Maszkiewicza z pracy Zarządu Regionu w kadencji 2010-2014 i sprawozdanie z prac Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił je przewodniczący RKR Marek Siedlecki (były pracownik ŁUCZNIKA). Oba sprawozdania delegaci przyjęli jednogłośnie. Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową ważności WZDR przystąpiono do realizacji kolejnych punktów obrad. Ustalono m.in. liczbę członków ZR w nowej kadencji na 24 plus przewodniczący, RKR na 7 członków, Prezydium ZR na 7, a także maksymalną liczbę tur głosowania na 5. Kolejnymi punktami posiedzenia były wybory: przewodniczącego, członków Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. Delegaci wybrali dotychczasowego przewodniczącego Z. Maszkiewicza na kolejną kadencję. Następnie wybierano członków Zarządu Regionu. O 24 miejsca mandatowe ubiegało się 32 kandydatów. W pierwszej turze głosowania wybrano 20 członków ZR. Wśród nich z trzecim wynikiem znalazł się Dariusz Sobczak (TPN). Gratulacje od Redakcji. Pozostałych członków ZR wybrano w 3 kolejnych turach. Regionalną Komisję Rewizyjną udało się wybrać już w pierwszym podejściu. Potem w 2 turach wybrano delegatów na Zjazd Krajowy. Zostali nimi: Zb. Dziubasik i Marek Kicior (MPK). WZDR po dyskusji przyjął dwie uchwały i jedno stanowisko. Uchwała nr 1 dotyczyła przeciwdziałania wszelkim próbom likwidacji lub podziału Regionu. W uchwale nr 2 delegaci wypowiedzieli się stanowczo przeciw wszelkim inicjatywom zmierzającym do postawienia nowego Pomnika Radomskiego Czerwca i za pozostawieniem związkowego miejsca pamięci w dotychczasowym kształcie, co jest zgodne decyzjami WZDR sprzed kilku laty. W przyjętym stanowisku delegaci poparli reelekcję Andrzeja Kosztowniaka na Prezydenta Radomia w zbliżających się wyborach samorządowych oraz apelowali o poparcie kandydatów prawicy w tychże wyborach w gminach i powiatach regionu radomskiego. Po przyjęciu w/w związkowych aktów prawnych obrady 21 WZD Regionu Ziemia Radomska zakończono.Powrót do treści | Wróć do menu głównego