NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Trwa Pogotowie Strajkowe

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011

TRWA POGOTOWIE STRAJKOWE


Do końca miesiąca Komitet Protestacyjny zbrojeniówki oczekuje na projekty dokumentów oraz podpisania protokółu uzgodnień i rozbieżności wypracowanych podczas rozmów ze stroną rządową.
W poniedziałek 22 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. W trakcie obrad przewodniczący Stanisław Głowacki, zrelacjonował uczestnikom spotkania rezultaty ubiegłotygodniowych rozmów z przedstawicielami ministerstw: gospodarki, obrony narodowej i skarbu państwa. Związek ciągle czeka na projekt dokumentu, który ma przedstawić w tym tygodniu strona rządowa. Potem ustosunkuje się do dokumentu, a na początku przyszłego tygodnia ponownie podjęte zostaną rozmowy ze stroną rządową w kwestii zaproponowanych ustaleń dotyczących zabezpieczenia branży przed skutkami dyrektywy nr 81/WE, wypłacenia należnych środków z tytułu utrzymywania mocy obronnych objętych planem mobilizacyjnym gospodarki, podpisania umów wieloletnich na dostawy sprzętu i uzbrojenia dla armii, odpowiednich środków na badania i rozwój oraz promocji polskich wyrobów na rynkach zagranicznych. Związek obawia się głównie przepisów dyrektywy unijnej, która obowiązuje od 21 sierpnia br., która umożliwia zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii. Kraje Europy zachodniej zastosowały rozwiązania prawne, które chronią ich przemysły zbrojeniowe. „Solidarność” chce, by polski rząd też podjął takie działania osłonowe. Po dyskusji członkowie Rady Sekcji ustalili, że ewentualny dalszy rozwój akcji protestacyjnej, będzie uzależniony od wyników rozmów z przedstawicielami rządu. W przypadku gdyby do końca sierpnia br. nie doszło do porozumienia, to Komitet Protestacyjny rozpatrzy zorganizowanie pikiety w trakcie rozpoczęcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniu 5 września br.
Z informacji publikowanych przez Biuro Prasowe MON wynika, że resort nie podziela ogólnie głoszonego przez związki zawodowe stanowiska, twierdzą że zapisy dyrektywy przyczynią się do wzmocnienia pozycji polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ocenie MON jest to możliwe, ale w perspektywie wieloletniej, po okresie w którym przemysł krajowy osiągnie potencjał gospodarczy i technologiczny umożliwiający swobodne konkurowanie na rynkach europejskich.
„Solidarność” zbrojeniówki uważa, że działania podjęte przez MON to rozwiązania wewnętrzne, nie zmieniające przepisów prawa, a jedynie chwilowo regulujące podnoszone przez związek kwestie. W opinii Związku dla ochrony polskiego przemysłu zbrojeniowego przed unijnymi przepisami konieczne są rozwiązania ustawowe.

Dobrą informacją dla związkowców była decyzja ministra skarbu państwa o dokapitalizowaniu Grupy BUMAR. Środki te są wydzielone na modernizacje techniczną sił zbrojnych i przeznaczone dla spółek, które przygotowały wnioski zaaprobowane przez MON i SP. Na dokapitalizowanie liczyć mogą m.in. FB ŁUCZNIK - 5,52 mln, MESKO - 5 mln, TARNÓW – 2 mln, RADWAR - 2,68 mln, HSW – 7,4 mln zł. Niespodzianką jest brak środków dla gliwickiego BUMARU. Czyżby kolejna klęska zawisła nad spółką produkującą czołgi ?Powrót do treści | Wróć do menu głównego