NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Stanowisko Rady

ZBROJENIOWKA > Rok 2012

Skarżysko – Kam., dn. 10.04.2012 r.

S T A N O W I S K O NR 3 /6/ 2012
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 10.04.2012 r.

w sprawie: Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach
zamówień rządowych.

Przedsiębiorstwa Przemysłowego Potencjału Obronnego poddawane są nieustannym procesom restrukturyzacji. Aktualnie realizowany jest Rządowy Program Restrukturyzacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego na lata 2007 – 2012.
Wydawało się oczywistym, że realizacja tego bardzo trudnego programu rządowego będzie objęta szczególną troską, przynajmniej w zakresie tzw. zmian zewnętrznych. Jednak podjęcie zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2009/ 81/ WE przez polski rząd, bez jakichkolwiek aktów prawnych chroniących własny rynek jest tego zaprzeczeniem.
Jak dbać o własny przemysł doskonale wiedzą rządy Niemiec, Francji czy
Wielkiej Brytanii, które dużo wcześniej przygotowały rozwiązania ustawowe chroniące własny rynek przed nadmierną konkurencją zewnętrzną.
Polska do dziś nie ma żadnych aktów prawnych chroniących własny przemysł obronny. Dotychczas prezentowane i przygotowywane projekty ustaw są tak wadliwe, że nawet w ramach Rządu trudno jest uzyskać consensus.
Mimo tego, że nie uporaliśmy się z tym problemem, Rząd Rzeczpospolitej bez rozgłosu przyjął podobny do Dyrektywy Nr 81/ WE, dokument o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.
Szczytem hipokryzji są tezy i stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu do projektu Rządowego, zawarte w druku sejmowym Nr 218 z dn. 29 lutego 2012 r.
Wnioskodawcy stwierdzają, że Memorandum o Porozumieniu oznacza odejście od dotychczasowej praktyki preferowania narodowych podmiotów w odniesieniu do zakupów uzbrojenia.

Autorzy uzasadnienia nie mają kompletnie wiedzy o tym, że najbardziej hermetyczny w tym względzie jest właśnie rynek amerykański. Niektóre zapisy konstytucyjne i ustawowe są tak szczelne, że z pewnością nie zmienią tego żadne Memoranda.
Na ironię zakrawa stwierdzenie, że Memorandum o Porozumieniu „stwarza polskim przedsiębiorstwom warunki łatwiejszego dostępu do zamówień amerykańskich”.
W dalszej części uzasadnienia rządowego możemy się dowiedzieć, że „szanse na pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa amerykańskich zamówień są niewielkie”
i „ że Memorandum może osłabić pozycję polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych
z uwagi na ogromny potencjał przemysłu amerykańskiego”.
W związku z tym pytamy- po co to Memorandum?
Jeżeli celem jest osłabienie, później likwidacja polskiego potencjału obronnego, to pytamy
po co Polsce Siły Zbrojne?
Przy tak prowadzonej polityce obronnej, naszym zdaniem, już w niedługim czasie dojdzie do załamania systemu bezpieczeństwa Państwa.

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracamy się do Pana, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, jednego
z niewielu ludzi znających temat bezpieczeństwa Państwa, o nieratyfikowanie „Memorandum o współpracy ….”
Zapisy tego Memorandum wprowadzane są z naruszeniem podstawowych zasad ustawowych w zakresie konsultacji i opiniowania.
Niewiarygodnym wprost wydaje się brak opinii Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Skarbu Państwa i Gospodarki.
Proponowany tekst Memorandum, nie był również przedmiotem konsultacji społecznych.


Za RSKPZ NSZZ „Solidarność”:
Stanisław Głowacki
Do widomości:
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Pani Ewa KopaczKomisja GospodarkiKomisja Skarbu PaństwaKomisja Obrony Narodowejąd Grupy „BUMAR”


Powrót do treści | Wróć do menu głównego