NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Stanowisko 21.02.2019

ZBROJENIOWKA > Rok 2019


S T A N O W I S K O NR 4/ 8/2019
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 21.02.2019 r.

w sprawie: realizacji umów offsetowych

Po zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, wstąpiła w nas wiara i nadzieja, że nareszcie po wielu latach będą normalne, dobre lata dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zapowiedzi o zdecydowanym powierzeniu modernizacji polskiej armii, rodzimemu przemysłowi, ten optymizm utwierdzały Programy WISŁA, NAREW, HOMAR, KRAB, T–72 i wiele innych, miały być szansą na olbrzymi skok techniczny i technologiczny.
Z przykrością należy stwierdzić, że w wielu przypadkach deklaracje rozmijały się z rzeczywistością. Niewiele ponad 20 % środków przeznaczonych przez MON na modernizację Sił Zbrojnych zostało skierowanych na zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. Większość środków została wytransferowana do zagranicznych dostawców.
Brak odpowiednich umów na transfery technologii, pozyskiwanie nowych kompetencji powoduje, że Polska staje się płatnikiem, a nie beneficjentem prowadzenia zaawansowanej modernizacji Sił Zbrojnych. Mgliste zapowiedzi zawarcia umów offsetowych, przeciąganie w czasie zawarcia porozumienia, brak środków na ewentualne wdrożenia nowych technologii, stają się codziennością. Wprost skandaliczne jest, że zagraniczni dostawcy narzucają ewentualnych partnerów do współpracy, bez uzgodnienia z PGZ.
Zaawansowana realizacja procesu modernizacji Sił Zbrojnych, kolejne zakupy sprzętu u zagranicznych dostawców bez umów offsetowych, powodują, że firmy te są coraz bardziej aroganckie.
Naszym zdaniem popełniono szereg kardynalnych błędów przy zawieraniu kontraktów. W perspektywie krótkowzrocznej będziemy zadowoleni z nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych, w perspektywie kilkuletniej okaże się, że będziemy zmuszeni zamykać polskie przedsiębiorstwa dla których już nie starczy pieniędzy.
Założeniem ustawy offsetowej, było nie tylko pozyskanie nowych technologii, kompetencji ale odzyskanie maksymalnej ilości środków do budżetu. Dziś okazuje się, że polski podatnik inwestuje w stanowiska pracy w USA, Niemczech, Anglii, Francji, Norwegii, Izraelu, a polskie fabryki wkrótce trzeba będzie zamykać. Takich działań Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” akceptować nie może i nie będzie.
W związku z powyższym oczekujemy od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań, które zapobiegną, czy też zminimalizują wskazywane przez nas negatywne zjawiska.
Oczekujemy organizacji pilnej debaty w gronie pracodawców, KSPZ NSZZ „Solidarność” oraz MON i przedstawienia planu działania na najbliższy czas i lata następne.
Rada Sekcji w przeciwnym wypadku będzie zmuszona podjąć działania, które będą chronić stanowiska pracy, nasz polski przemysł zbrojeniowy i lotniczy.


Przewodniczący
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność”

Stanisław GłowackiPodmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego