NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Stanowiska 09.04.2014

ZBROJENIOWKA > Rok 2014

Stalowa Wola, dnia 09 kwietnia 2014 r.S T A N O W I S K O NR 2/6/2014
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ "Solidarność"
z dnia 09.04.2014 r.


w sprawie: aktualnej sytuacji w sektorze obronnym.


Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" docenia zaangażowanie Pana Premiera w proces konsolidacji sektora obronnego, jak też i w proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.
W związku z trudną sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów i ogromną ilością czasu poświęconego problematyce obronnej, w społeczeństwie istnieje przekonanie, że sytuacja w przemyśle zbrojeniowym jest bardzo dobra, a proces technicznej modernizacji Sił Zbrojnych przebiega bez zakłóceń.
Chcemy zwrócić uwagę na aspekty, które niestety temu powszechnemu przekonaniu zaprzeczają.
Po pierwsze. Zapowiedzi o ogromnych środkach przeznaczonych na techniczną modernizację armii. Te informacje powtarzane są jak mantra .
Być może będzie to prawda, ale nikt nie mówi jaka część tych środków zostanie ulokowana w polskiej gospodarce, czy polskim przemyśle obronnym. Jeżeli będzie to sposób lokacji środków takich jak przy zakupie czołgów "Leopard" bez dostępu do możliwości modernizacji czołgów w polskich zakładach, to będzie to kolejny miliard złoty wydatkowany przez polskiego podatnika dla rozbudowy niemieckiego rynku pracy.
Wszyscy zdają się zapominać, że ostatnie kryzysy budżetowe w 2009 i 2012 roku były "ratowane " kosztem modernizacji technicznej armii i zmniejszaniu zamówień w polskich zakładach obronnych. Skutki tych działań są aż nadto widoczne.
Bardzo niepokoją nas zapowiedzi tzw. "partnerskiej" współpracy z firmami z USA czy też Niemiec i Francji.
Jeżeli ta współpraca polegać będzie na totalnej eliminacji polskich firm i zakupie gotowych wyrobów w tych krajach, to mimo ogromnych nakładów na obronność będziemy musieli liczyć się z upadłością polskiego przemysłu. Nasze obawy nie są przypadkowe.
Nasi oficerowie zachowują się tak jakby byli na utrzymaniu podatników innych krajów, zamiast chronić własny przemysł i gospodarkę.
Mamy nadzieję, że interwencja Pana Premiera spowoduje eliminację zagrożeń dla przemysłu zbrojeniowego przy przetargach m.in. na tzw. obronę przeciwrakietową,
helikoptery i ich uzbrojenie, czy programie Tytan.
Po drugie. Są zapowiedzi dużych jak na polskie warunki środków na modernizację polskiej armii w latach 2016 - 2022. To nas bardzo cieszy, ale to są zapowiedzi.
Na dziś sytuacja wygląda w ten sposób, że w zdecydowanej większości naszych firm
z dużo mniejszych od zapowiadanych zamówień na lata 2014 - 2015 stopień kontraktacji czyli zawierania umów, na linii przemysł - MON nie przekracza 40 %.
W wielu firmach takich jak np.: ZPS Jasło, ZM TARNÓW , RADMOR Gdynia istnieje zagrożenie upadłością i masowymi zwolnieniami.
Powodów takiej sytuacji jest naszym zdaniem kilka. Najbardziej istotnym jest nałożenie się kilku reform. Mamy na myśli między innymi reformy struktur dowódczych w MON, co powoduje chaos kompetencyjny i inercję urzędniczą. Gdyby nie osobiste interwencje ministra Siemoniaka, nastąpiłby kompletny paraliż.
Wszyscy zasłaniają się konsultacjami, uzgodnieniami, przepisami UE, a decyzji ciągle brak.
Sprawa dotyczy między innymi nadawaniu statusu "BP" czyli możliwość wykorzystania zapisów Art. 346 TUE. Bez tej decyzji nie można kontraktować wyrobów.
Bez zdecydowanej interwencji Pana Premiera nastąpi paraliż całej branży.
Wielokrotnie proponowaliśmy wykorzystanie doświadczeń krajów tzw. "starej Unii", ale gdzie tam. Nasi urzędnicy są ponad to.
We wrześniu ubiegłego roku, kiedy Pan Premier ogłosił decyzję Rządu o konsolidacji sektora obronnego , byliśmy przekonani, że teraz już decyzje będą wartkie.
Niestety. Najgorszy jest tzw. okres przejściowy. Im dłużej ten marazm będzie trwał, tym więcej przyniesie szkód całej polskiej gospodarce.
Od 1,5 roku postulujemy o opracowanie "Programu Wsparcia Rozwoju Przemysłu Zbrojeniowego na lata 2014 - 2022". Taką ofertę wraz z konkretnym projektem przedkładaliśmy poszczególnym ministrom wielokrotnie.
Mamy nadzieję na wsparcie przez Pana Premiera tej inicjatywy.
Chcielibyśmy przystąpić natychmiast do prac nad tym projektem z upełnomocnionymi przedstawicielami Rządu. Jest wstępna akceptacja Ministra Obrony Narodowej i Skarbu Państwa.
Naszym zdaniem, Szefowie Gospodarki, Obrony Narodowej i Skarbu Państwa winni usiąść z nami do rozmów niezwłocznie.
Zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocnika Rządu, który koordynowałby proces prac i uzgodnień nad programem.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza ocena sytuacji różni się od przekazywanych Panu Premierowi.
Świadomi jesteśmy również delikatności materii o której mówimy, dlatego nie nadajemy tym naszym ocenom medialnej otoczki.
Jednak zmuszeni brakiem rozwiązań będziemy bronić naszych zakładów, naszych stanowisk pracy, a przede wszystkim zachowania potencjału obronnego państwa i pieniędzy podatników, z użyciem wszelkich form.PRZEWODNICZĄCY
RSKPZ NSZZ "Solidarność"

Stanisław Głowacki


***


Skarżysko – Kam., dn. 10.04.2014 r.

SKPZ „S”/ 21 / 6/ 2014


Pan Janusz Piechociński
Wicepremier Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej
Minister Gospodarki


W nawiązaniu do sugestii zawartych w piśmie Ministerstwa Skarbu Państwa DSK-PC-075-1/ 14 MSP/ DSK/707/14) oraz opinii resortu obrony narodowej, zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem o rozpoczęcie prac pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki w zakresie „Programu wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2014 – 2022”
Pragniemy poinformować Pana Premiera, że taki dokument został już prawie przygotowany i znajduje się w resorcie gospodarki. Oczywiście zapisy sprzed roku muszą ulec aktualizacji, ale to nie jest jakiś szczególny problem.
Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o nadanie biegowi sprawy, procedury uzgodnień międzyresortowych i w maksymalnie krótkim czasie wszczęcie rozmów i uzgodnień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.


PRZEWODNICZĄCY
RSKPZ NSZZ „Solidarność”

Stanisław Głowacki***

Skarżysko – Kam., dnia 10.04.2014 r.

SKPZ „S”/ 22 / 6/ 2014

Janusz Piechociński
Wicepremier Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej
Minister Gospodarkiw sprawie: środków na utrzymanie PMG.


Rok 2013 był kolejnym, trudnym czasem dla rodzimego przemysłu zbrojeniowego i dla budżetu Państwa.
Decyzją podjętą przez Rząd w ramach programu oszczędnościowego – czyli nowelizacji Ustawy budżetowej, zredukowano należne środki na utrzymanie Planu Mobilizacji Gospodarki o 70 %.
Pierwotne deklaracje o dopłacie pod koniec roku kalendarzowego spełzły na niczym .
Zakłady, kosztem swoich wyników ekonomicznych i płac poniosły dodatkowe wydatki. W przypadku „MESKO” S.A., to kwota sięgająca ponad 20 mln złoty.
Ma to znaczący wpływ na wyniki ekonomiczne osiągnięte przez firmy w 2013 r.
Otrzymaliśmy zapewnienia, że z tego też między innymi powodu, wszelkie środki z tytułu PMG w 2014 roku zostaną wypłacone w I kwartale. Niestety, według informacji powziętych w resorcie gospodarki, obecnie trwają dopiero rozliczenia roku 2013.
O terminie wypłat środków nie ma mowy. Oby się nie okazało, że będzie to dopiero IV kwartał br.
Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wydanie stosownych poleceń w celu maksymalnie szybkiego zawarcia umów i wypłaty środków, a przede wszystkim przerwanie inercji urzędniczej.
Dalsze opóźnienia zawarcia umów, potęgują dramatyczną sytuację w wielu przedsiębiorstwach.
Liczymy na Pana przychylność i możliwie szybkie rozwiązania problemu.
Nie chcemy otwierać pola konfliktów, gdyż mamy nadzieję na skuteczne rozwiązanie problemu, może się jednak okazać, że przy dalszej opieszałości w rozwiązaniu tego problemu, będziemy zmuszeni do akcji protestacyjnych.


PRZEWODNICZĄCY
RSKPZ NSZZ „Solidarność”

Stanisław Głowacki


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego