NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Spotkanie Zwiazkow z Zarzadem

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011

Kolejne rozmowy z Zarządem

Z tygodniowym poślizgiem doszło 20 października do spotkania związków zawodowych z Zarządem spółki. ZZPE reprezentowało aż 6 osób (chyba cały Zarząd). „Solidarność” reprezentował stały skład: Zb.Cebula, J.Pasek, D.Sobczak, H.Włodarczyk i G.Gumiński co stanowi ok. 1/3 składu Komisji Zakładowej. Głównym tematem rozmów było uzgodnienie treści Regulaminu ZFŚS, który obowiązywałby jako załącznik do negocjowanego układu zbiorowego pracy. Przypominamy, że „Solidarność” zaproponowała wprowadzenie stałego mechanizmu uzyskiwania wsparcia z funduszu socjalnego, uzależnionego proporcjonalnie od dochodów na członka rodziny oraz odpisu podstawowego na pracownika i minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uwagi do projektów przygotowały pracownice Działu Kadr i Płac. Jedna z nich jest członkiem zarządu branżowców! Materiały te otrzymał tylko ZZPE. Nasi przedstawiciele zapoznawali się z nimi dopiero na spotkaniu. Czy to nie jest dyskryminacja? Uwagi wnoszone w trakcie spotkania przez panią kadrową dotyczyły zarówno propozycji „Solidarności’ i ZZPE ale zawierały własne propozycje, niestety nie uzgodnione z prezesem spółki. Do prezentacji wkradł się chaos, trudno było się odnieść do wnoszonych uwag i propozycji. Część z nich to radosna interpretacja prawa pracownic Działu Kadr i Płac. Najwięcej emocji i grad wypowiedzi a nawet krzyków ze strony przedstawicieli ZZPE padło w kwestii składu ilościowego Komisji Socjalnej. Redakcja przypomina, że od blisko 2 lat w skład komisji wchodzą p. Marczak reprezentująca Zarząd, p. Rusek reprezentująca ZZPE zrzeszający 55 członków oraz panowie Włodarczyk i Gumiński z „Solidarności” reprezentujący 171 członków tj. blisko połowę stanu osobowego spółki. Od kilku m-cy głównym działaniem nowego zarządu ZZPE jest zmiana tego zapisu. Szkoda, że w dyskusjach merytorycznych z prezesem spółki działacze ZZPE nie zabierają głosu, nie wspierają dobrych projektów i propozycji poprawiających sytuację pracowników a tracą energię wyłącznie na „wojenkę” z „Solidarnością”.
Po krótkiej dyskusji przewodniczący Zb. Cebula zaproponował, aby związki w przyszłym tygodniu uzgodniły w możliwie najszerszym zakresie treść Regulaminu a w następnym, usiadły do rozmów z zarządem i wynegocjowały dobry dla wszystkich pracowników Regulamin ZFŚS. Propozycję strony zaakceptowały.
Następnie lider fabrycznej „Solidarności” poruszył temat opuszczania firmy przez pracowników pracujących nadliczbowo. Na wyjście z pracy, niektórzy poświęcali nawet pół godziny! Poprosił o usprawnienie procedury. Prezes zapowiedział interwencję w tej sprawie.
Na zakończenie spotkania Zb. Cebula poruszył temat podwyżek indywidualnych dla pracowników, zwłaszcza tych, którzy od wielu lat nie otrzymali przeszeregowania. Prezes stwierdził, że dokonał analizy i w tej chwili firmy nie stać na podwyżki. Przewodniczący Komisji Zakładowej zaznaczył, że w prognozie wyników spółka ma zaplanowany zysk i jeśli go wypracuje to jest szansa, aby na święta załoga mogła liczyć na specjalnego finansowego bonusa. Czy to możliwe? – pytał przewodniczący. Prezes T. Nita przyznał, że takie rozwiązanie jest możliwe ale dopiero po szczegółowych wyliczeniach pod koniec roku.Powrót do treści | Wróć do menu głównego