NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Rozmowy Z Zarzadem

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011

ROZMOWY Z ZARZĄDEM

Przy finalizowaniu czerwcowych rozmów o podwyżkach płac, strony ustaliły, że w miesiącu wrześniu br. usiądą do rozmów o ewentualnych, dalszych ruchach płacowych. Niestety, nie udało się z braku wolnego czasu pana prezesa. Do spotkania jednak doszło. Prezes T. Nita zaprosił przedstawicieli związków zawodowych na rozmowę w dniu 3 października. „Solidarność” reprezentowali: Zb.Cebula (FPU), J.Pasek (FP1), G.Gumiński (FP2), H.Włodarczyk (FP3) i D.Sobczak (FPN).
Po omówieniu sytuacji finansowo – produkcyjnej spółki, prezes Nita stwierdził, że wprowadzona podwyżka po 300 zł dla wszystkich pracowników była decyzją pochopną. Dzisiaj już by się na nią zgodził, bowiem z zaplanowanych pozycji w przychodach kilka nie uda się zrealizować. Co prawda firma ma dostać dodatkowe zamówienie na Mini-Beryla i remonty ale termin ich realizacji jest bardzo krótki i trzeba będzie pracować po godzinach. Godziny nadliczbowe pochłoną wypracowany zysk. Spółka wydatkowała też znaczne środki na modernizację środków produkcji a przydałyby się jeszcze większe, na zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń - wyjaśniał prezes. T. Nita oznajmił, że w br. nie było i nie będzie podwyżek indywidualnych.
Przewodniczący Komisji Zakładowej przypomniał, że proponowana przez Związek podwyżka miała zrekompensować pracownikom znaczny wzrost kosztów utrzymania. Tak też się stało. Proponując rozmowy we wrześniu Związek liczył, że uda się jeszcze wdrożyć podwyżki indywidualne. Są bowiem pracownicy, którzy od 5 lat i więcej nie byli przeszeregowani, pomimo ciężkiej i solidnej pracy. Koszt takiego ruchu płacowego na pewno nie pogorszy kondycji spółki twierdził przewodniczący.
Prezes T.Nita przyznał, że ma listę pracowników uwzględniającą przeszeregowania w firmie w ciągu kilku lat. Uznał, że widocznie pracownicy ci mają wysokie grupy i kierownicy uznają, że na więcej nie zasługują. Z tą opinią strona społeczna się nie zgodziła. Przypomniano, że to Związek przed 3 laty wymusił przeszeregowania i „likwidację” pracy na najniższych grupach. Propozycję „Solidarności” poparła przewodnicząca ZZPE.
Po dyskusji strony ustaliły, że prezes ponownie przyjrzy się wspomnianej liście i rozważy wniosek związkowców. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na dzień 14 października o godz. 13-tej.
W drugiej części spotkania lider fabrycznej „Solidarności” przedstawił zebranym poprawki do projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Zaznaczył, że kilka z nich przygotowano uwzględniając uwagi i propozycje wynajętej przez Zarząd, kancelarii prawnej. ZZPE nie wniósł żadnych uwag do układu.
Zb.Cebula poinformował zebranych, że razem z komisją Socjalną Związku opracowano zmiany w Regulaminie ZFŚS. Zmiany kwot i progów dochodowych następowałyby z automatu a uzależnione będą od minimalnego wynagrodzenia za pracę i podstawowego odpisu na fundusz socjalny. Stosowne dokumenty przedłożono już Zarządowi i ZZPE. Rozmowy w tej sprawie odbędą się wkrótce.Powrót do treści | Wróć do menu głównego