NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Referendum Sondazowe

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2013

REFERENDUM SONDAŻOWE


Komisja Krajowa Uchwałą nr 2/2013 ws. działań Związku wobec polityki rządu, zadecydowała o przeprowadzeniu sondażowego referendum w ramach ogólnopolskiego protestu przeciwko planowanym przez rząd zmianom w prawie pracy. Do Sejmu już wpłynęły projekty nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzające m.in. 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, możliwość stosowania ruchomego czasu pracy, dzielenie doby pracowniczej oraz różną ilość godzin pracy. W wyniku zmian pracownik może być zmuszony do pracy, bez naliczonych nadgodzin, po 12 godz. dziennie od poniedziałku do soboty, przez ponad pół roku. W sposób dowolny pracodawca będzie mógł kształtować dobę pracowniczą, np. poprzez wprowadzanie kilkugodzinnych przerw w ciągu dnia pracy oraz w zależności od potrzeb uczynić swojego pracownika całkowicie dyspozycyjnym. Zgodnie z nowym prawem możliwe będzie obniżenie wynagrodzenia poprzez niepłacenie nadgodzin. Polityka rządu PO-PSL doprowadziła do masowego nadużywania tzw. umów śmieciowych, czyli stosowanych w miejsce etatu umów cywilnoprawnych. Takie zatrudnianie znacząco obniża lub pozbawia pracownika ubezpieczeń społecznych, czyli przyszłej emerytury i płatnego zwolnienia lekarskiego, a także płatnego urlopu wypoczynkowego, ochrony sądu pracy, czy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dlatego „S” zwróciła się do wszystkich związkowców z dwoma pytaniami:

1.Czy weźmiesz udział w przygotowywanym przez NSZZ Solidarność strajku przeciwko zmianom wPracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?
2.Czy weźmiesz udział w przygotowywanej przez NSZZ Solidarność ogólnopolskiej manifestacji wprzeciwko zmianom w Kodeksie Pracy i za ograniczeniem stosowania umów śmieciowych?

W Fabryce Broni referendum przeprowadzono we wtorek 4 czerwca. Ze względu na krótki okres przygotowań Komisja Zakładowa nie przeprowadziła akcji propagującej referendum. Jednak związkowcy nie zawiedli. Wzięło w nim udział 164 członków na 191 zrzeszonych. Na pytanie pierwsze, odpowiedzi TAK udzieliło 161 członków, na odpowiedź NIE wskazało 2 członków. Na pytanie drugie na TAK zagłosowało 159 związkowców a 5 osób udzieliło odpowiedzi NIE. Wyniki przekazano do Zarządu Regionu. Komisja Zakładowa dziękuje wszystkim uczestniczącym w referendum za odpowiedzialny udział w życiu Związku.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego