NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Rada Sekcji W FB

ZBROJENIOWKA > Rok 2014

RADA SEKCJI OBRADOWAŁA W ŁUCZNIKU


23 października br. trzeci raz w swojej historii obrady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego odbyły sie w Radomiu. Członkowie Rady Sekcji spotykali się w ŁUCZNIKU we wrześniu 1996 gdy podpisywano PUZP i marcu 1997 roku. Nie liczymy spotkania z września 1991 roku, które odbyło sie w kawiarni RKS BROŃ, podczas którego zawiązywane były ogólnopolskie struktury związku z branży zbrojeniowej oraz Rad Pracowniczych.
Do nowej siedziby FB przyjechali członkowie władz "zbrojeniówki" z Gdyni (RADMOR), Bydgoszczy (BELMA i NITROCHEM), Warszawy (PCO i PIT-RADWAR), Gliwic (BUMAR), Stalowej Woli (HUTA SW), Tarnowa (ZM), Kraśnika (ZPS), Skarżyska (MESKO) i Pionek (ZPS). Nie dotarli koledzy z Wrocławia i Poznania. Rada obradowała w sali konferencyjnej. Gości powitał przewodniczący Zbigniew Cebula, który następnie poprosił prezesa zarządu FB Tomasza Nitę o zabranie głosu. Prezes przedstawił zebranym historię, procesy restrukturyzacji oraz sytuację ekonomiczną i produkcyjną spółki. Zaprezentował nowe wyroby FB oraz wyemitował kilka filmów o fabryce.
Cześć merytoryczną obrad poprowadził już przewodniczący Rady Sekcji - Stanisław Głowacki. Rada przeanalizowała propozycje i uwagi, które już wpłynęły z KZ do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na przesłanie swoich sugestii pozostałe KZ mają czas do końca miesiąca. Następnie omówiono trwający proces konsolidacji branży w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Wreszcie udało się PHO wnieść udziały spółek do PGZ tym strategiczne MESKO, PCO i PIT-RADWAR. Udało sie doprowadzić do porozumienia PHO ze spółkami w kwestiach finansowych, zwłaszcza zwrotu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży wyrobów. Przewodniczący zobowiązał KZ" do nawiązania kontaktu i złożenia propozycji wspólnego spotkania z Radą Sekcji w regionach, w których funkcjonują wojskowe zakłady produkcyjno remontowe a działa w nich "Solidarność". Trzeba zrobić wszystko, aby konsolidacja w grupie dotyczyła również naszego Związku. W kolejnym punkcie obrad rozmawiano o kalendarzu sekcyjnym na nowy 2015 rok. Koncepcje graficzne kalendarza KZ mogą przesyłać do przewodniczącego w terminie do 7 listopada br. Podjęto decyzję o wydrukowaniu kalendarzy dla wszystkich KZ zrzeszonych w Sekcji w proporcji do ilości członków Związku. W sprawach bieżących mówiono m.in. o zagrożeniu odebrania BUMAROWI Łabędy możliwości pełnej modernizacji czołgów Leopard. Po wyczerpaniu porządku obrad goście zwiedzili nasz zakład. Przewodnikami byli Zb. Cebula, J. Pasek i D. Sobczak. Na zakończenie osobiście przekonali się co do jakości naszych wszystkich wyrobów prezentowanych w sali tradycji. Mając je w rękach nie ukrywano zachwytu zarówno do starszych modeli (VIS) jak i najnowszych (MSBS).
ZdjęciaPodmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego