NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Rada Sekcji 28.06

ZBROJENIOWKA > Rok 2021

OBRADOWAŁA RADA SEKCJI KRAJOWEJ PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO


W dniu 28czerwca w Skarżysku odbyło się pierwsze po długim okresie niemożności odbywania spotkań z powodu pandemii, posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ” Solidarność”. Do tej pory obrady prowadzono przez łącza internetowe. Członkowie Rady rozpoczęli spotkanie modlitwą przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, którą poprowadził kustosz ks. prałat Karbownik. Modlono się w intencji zmarłych członków Związku oraz o zdrowie wszystkich pracowników zakładów przemysłu zbrojeniowego i ich Rodzin.

Następnie w Domu Pielgrzyma odbyły się obrady. Po sprawdzeniu kworum przewodniczący Stanisław Głowacki przedstawił porządek posiedzenia, który został zaakceptowany. Następnie zdał relację z pierwszego spotkania nowo powołanego zespołu związkowego przy zarządzie PGZ S.A. Na spotkaniu poinformowano o sytuacji Grupy i zasygnalizowano o projekcie konsolidacji firm, budowie domen (pancerna; broń i amunicja; morska, lotnicza), której celem ma być osiągnięcie optymalizacji kosztowej i produkcyjnej, uproszczenie struktury właścicielskiej, uwolnienie majątku niepracującego bądź zmiana jego alokacji. W dyskusji wyrażono zaniepokojenie tym projektem. Związek czeka na konkretne propozycje.
Przewodniczący Rady poinformował, że trwa proces zmian członków zarządów spółek. Na tą chwilę zmiany nastąpiły w ŁUCZNIKU, BUMARZE, MESKO, PIT-RADWARZE. Będą jeszcze kolejne zmiany. Następnie Przewodniczący Komisji Zakładowych przedstawili sytuację w swoich spółkach. O sytuacji w Fabryce Broni mówili Zb. Cebula i D. Sobczak. Często pojawiała się informacja, że wywierana jest presja na członków kierownictwa firm i pracowników-członków „Solidarności”, aby wypisywać się ze Związku. Ten temat w FB już przerabialiśmy. W zamian za „srebrniki” oferowane przez poprzedniego prezesa prowadzono walkę z fabryczną „Solidarnością”. Ten problem będzie poruszony na kolejnym spotkaniu władz Sekcji z Zarządem PGZ S.A.

Poinformowano, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku odbędzie się zaległy Kongres Sekretariatu Metalowców, który świętuje swój jubileusz. Proponowany termin Kongresu Metalowców 17-19 października w Bukowinie Tatrzańskiej, pod warunkiem, że nie będzie zagrożenia epidemicznego. Po dyskusji Rada Sekcji ustaliła program corocznej pielgrzymki pracowników „zbrojeniówki” do Ostrej Bramy w dniu 25 września br. oraz podjęto uchwałę o pokryciu części kosztów z tym związanych. Został również ustalony termin Walnego Zebrania Delegatów. Odbędzie się ono w Gdyni 6-9 października br. Organizatorem będzie organizacja związkowa z RADMORU. Po gorącej dyskusji podjęto decyzję o zawieszeniu pogotowia strajkowego w spółkach zrzeszonych w Sekcji z dniem 28.06.2021 r. Nie zdecydowano się na całkowite odwołanie ze względu na fakt, że nie wszystko zostało załatwione. Mocno kuleje dialog pomiędzy zarządem PGZ a stroną społeczną. Brak zwołania Zespołu Trójstronnego jest tego podstawowym argumentem. Rada podjęła decyzję i upoważniła KZ MOZ HUTY STALOWA WOLA do zorganizowania kolejnych zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącego KSPZ NSZZ” Solidarność”, najpóźniej w terminie do połowy lipca br. W wolnych wnioskach Edward Zbucki zaproponował, aby kolejna Rada Sekcji odbyła się w Chmielnie na początku września, gdzie gospodarzem będzie RADMOR Gdynia.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego