NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Pogotowie Strajkowe

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011

Pogotowie Strajkowe

Pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach przemysłu zbrojeniowego od dnia 8 sierpnia br. ogłosił Krajowy Komitet Protestacyjny Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego. Pogotowie strajkowe polegać będzie m.in. na oflagowaniu wszystkich zakładów zbrojeniowych, akcji informacyjno-wyjaśniającej oraz przygotowaniach do podjęcia ewentualnych następnych etapów protestu.
Do 19 sierpnia Krajowy Komitet Protestacyjny skupiający najliczniejsze związki zawodowe „Solidarność” i ZZPE, czeka na propozycję rozmów z upełnomocnionymi przedstawicielami Rządu RP w sprawach, o których mówią i przedstawiają właściwym dla branży ministrom od kilku lat. Przy braku reakcji rządu, po tym terminie Krajowy Komitet Protestacyjny podejmie decyzje o zaostrzeniu form protestu.
Pracowników rodzimego potencjału obronnego przede wszystkim niepokoi brak reakcji rządu na zgłaszane przez nich problemy. Są to m.in. nierealizowanie „Programu Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Potencjału Obronnego” i wchodząca w życie unijna dyrektywa nr 81, która umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii.
Przyjęty w sierpniu 2007 r. program Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Potencjału Obronnego, spowodował likwidację niektórych zakładów produkcyjnych i utratę zatrudnienia przez około 5 tys. pracowników. Niestety tylko założenia związane z restrukturyzacją zatrudnieniową przemysłu zbrojeniowego zostały zrealizowane. Program zawiera również zobowiązania rządu do podejmowania działań, które mają chronić i rozwijać polski przemysł zbrojeniowy, np. promocję na rynkach zagranicznych, wieloletnie zamówienia czy środki na prace badawczo-rozwojowe. Niestety realizacji tych punktów programu pracownicy zbrojeniówki nie mogą się doczekać.
Związkowcy w Fabryce Broni ŁUCZNIK – RADOM przygotowują się do przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Należy mieć nadzieję, że zwycięży interes bezpieczeństwa państwa i przedstawiciele rządu zasiądą do rozmów z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego. Jeżeli nie, to w najbliższym czasie w zakładach przemysłu zbrojeniowego przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy.Powrót do treści | Wróć do menu głównego