NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Obrady SKPZ"S" 13.06.2011

ZBROJENIOWKA > Rok 2011

OBRADOWAŁY PREZYDIA ZBROJENIÓWKI


W Skarżyskim MESKU w dniu 13 czerwca br. spotkały się na wspólnym posiedzeniu Prezydia Sekcji Krajowych Przemysłu Zbrojeniowego „Solidarności” i ZZPE. Obradom przewodniczyli St.Głowacki i J.Szpecht. Naszą organizację związkową reprezentował Zb. Cebula, który pełni funkcję sekretarza Rady Sekcji. Tematyka obrad dotyczyła zamierzonego przez Zarząd grupy BUMAR objęcia układem zbiorowym wszystkie spółki sektora, zrzeszone w Grupie. Przedstawiciele „Solidarności” zgodnie stwierdzili, że przesłany stronie związkowej przez BUMAR projekt ponadzakładowego układu zbiorowego zawiera ogólniki i wytyczne. Propozycja zawiera głównie cięcia w postaci likwidacji dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i znacznego obniżenia wysokości odpraw emerytalnych. Generalnie pracownicy spółek objętych układem mają stracić na wynagrodzeniach, na to nie może być zgody związków zawodowych. W podobnym tonie wypowiadali się koledzy z ZZPE. Po dyskusji ustalono, że we wspólnym stanowisku, które zostanie przedłożone prezesowi E. Nowakowi podczas spotkania w dniu 13 lipca br. związki zawodowe działające w grupie zaproponują, aby objąć zapisami PUZP te spółki, w których on jeszcze nie obowiązuje (Fabryka Broni, ZPS Pionki, ZPS Bolechowo). Dopiero po tym fakcie należałoby powołać zespoły robocze, które będą pisać znowelizowany układ w rozbiciu na dywizje. Wdrożenie PUZP dla Grupy BUMAR jest bardzo złożone i będzie to proces długotrwały, wielokrotnie weryfikowany przez prawników obu stron. Uzgodniono, że przed 13 lipca Prezydia obydwu Sekcji spotkają się w Kielcach z udziałem prawników związkowych. Przyjęta zostanie ostateczne treść stanowiska i wytyczne do negocjacji


Powrót do treści | Wróć do menu głównego