NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Nerwowo w Zbrojeniowce

ZBROJENIOWKA > Rok 2013

NERWOWO W ZBROJENIÓWCE


Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" i ZZPE zawiązały w dniu 17 stycznia br. KRAJOWY KOMITET PROTESTACYJNY ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO. Powodem tego jest brak decyzji Rządu RP w sprawie kontynuacji procesu konsolidacji sektora zbrojeniowego oraz brakiem decyzji w sprawie wdrożenia" Programu Wspierania Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2013-2020".
Celem Komitetu jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do realizacji postulatów organizując i koordynując dopuszczalne prawem akcje protestacyjne. Związki zawodowe "zbrojeniówki" żądają:
1. Kontynuacji procesu konsolidacji zakładów przemysłowego potencjału obronnego w celu stworzenia Narodowego Koncernu Obronnego skupiającego wszystkie podmioty przemysłu zbrojeniowego.
2. Jednoznacznego określenia właściciela tworzonego Koncernu, mając na względzie dotychczasowe doświadczenia w sprawowaniu nadzoru w spółkach.
3. Przyjęcia "Programu Wspierania Rozwoju Polskiego Przemysłu Obronnego w latach 2013 - 2020", który jest w końcowym etapie konsultacji ze stroną społeczną.
4. Zagwarantowania instrumentów wsparcia w/w Programu poprzez m.in. realizację Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych oraz system zamówień wieloletnich i programy badawczo - rozwojowe.
Decyzja związkowców poprzedzona była wielomiesięcznymi rozmowami z przedstawicielami Rządu RP, opracowywaniem planów, formułowaniem tez i propozycji rozwiązań dla sektora obronnego. Uchwalane Stanowiska i Apele Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego kierowano do właściwych ministrów. Odzewu niestety nie było. NSZZ "Solidarność" porażona jest indolencją i brakiem konsekwencji Rządu RP w procesie konsolidacji sektora. Ogromne koszty pracownicze i społeczne, które poniesione były w związku z realizacją procesów restrukturyzacji i konsolidacji w latach 2006-2012 mogą zostać zniweczone. Na to nie można pozwolić. O powołaniu Komitetu Protestacyjnego związkowcy poinformowali premiera D. Tuska, przekazując sformułowane postulaty.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego