NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Medale Dla Zwiazkowcow

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011


MEDALE DLA ZWIĄZKOWCÓW

Realizując propozycje Komisji Wydziałowych, w marcu ub.r. przewodniczący KZ przygotował wnioski o wyróżnienie medalem państwowym 10 pracowników FB. Propozycja "S" została zaakceptowana przez prezesa spółki T. Nitę. Zakładano, że odznaczenia zostaną wręczone podczas festynu organizowanego przez KZ z okazji XXX lecia "Solidarności". Wnioski po uzyskaniu pozytywnej opinii z Krajowego Rejestru Skazanych wysłano do Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Urząd wojewódzki uznał, że 3 wnioski (M. Dujka, St. Gos i T. Górski) nie będą rozpatrywane, pozostałe skierował do kancelarii Prezydenta RP z propozycją przyznania dla J. Beresińskiego, Z. Erdmana i J. Kępińskiego - Brązowych Krzyży Zasługi. Dla 4 pozostałych związkowców Złotych "Medali za długoletnią służbę". Kancelaria Prezydenta pod koniec ub.r. pozytywnie rozpatrzyła tylko wnioski o medale za długoletnią służbę. Odrzucono aż 111 wniosków wojewody o nadanie wyższych odznaczeń państwowych!
W dniu 1 marca w FB gościł wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. Podczas uroczystego spotkania wręczył on Złote "Medale za długoletnią służbę: Zbigniewowi Chmielewskiemu (FP3), Andrzejowi Jabłonce (FPN), Andrzejowi Kochańskiemu (FP1) i Jerzemu Paskowi (FP1). Odznaczonym gratulowali prezes T, Nita, dyr. A. Arczewski, szef produkcji A. Olejarczyk, kierownicy wydziałów J. Jankowski, G. Niedzielski i M. Kowalczyk oraz przewodniczący Zb. Cebula. W imieniu odznaczonych podziękował J. Pasek.

Pracownicy wyróżnieni złotym "Medalem za długoletnią służbę":

Andrzej Jabłonka

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 1975 roku został pracownikiem Zakładów Metalowych "Łucznik" S.A w Radomiu. Swoją karierę zawodowa rozpoczął pracą na wydziale narzędziowni jako ostrzarz. Od roku 1989, dzieki wielu predyspozycjom manualnym i pedagogicznym został nauczycielem zawodu ostrzarza, szkoląc wieleu młodych pracowników w tym zawodzie. Po upadłości ZM ŁUCZNIK" w roku 2001 rozpoczął pracę jako ostrzarz narzędzi w Fabryce Broni. Posiada najwyższe umiejetności w tej dziedzinie. Jest wzorowym pracownikiem, wychowawcą wielu młodych pracowników, chętnie przekazuje swoje umiętności innym, wyjątkowo sumiennie wykonuje swoje obowiązki, za które otzrymał wiele wróżnień i dyplomów. Jest honorowym dawcą krwi, oraz członkiem Polskiego Zwiazku Wędkarskiego.

Andrzej Kochański

Od 09.09.1970 roku pracował w Zakładach Metalowych "Łucznik" S.A. na wydziale produkcji specjalnej, na stanowisku frezera. Po upadłości ZM "ŁUCZNIK" zatrudniony w Fabryce Broni ŁUCZNIK - Radom. Posiada na swoim koncie szereg wniosków racjonalizatorskich związanych z udoskonaleniem procesów produkcyjnych i technologicznych. Jest pracownikiem w pełni zaangażowanym w procesy produkcyjne, jak również w przekazywanie swoich doświadczeń i umiejetności młodym pracownikom Spółki. Jest pracownikiem koleżeńskim, uczynnym, w sposób wzorowy i sumienny wykonuje swoje obowiązki zawodowe. W działalności społecznej, zaangażowany jest czynnie jako członek PCK - Honorowy Dawca Krwi. Za działalność w PCK i honorowe dawstwo krwi odznaczony Odznaką I stopnia, oraz wieloma dyplomami za pracę na rzecz udzielania pomocy ludziom potrzebujacym. Jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego,działajac w nim na rzecz ochrony fauny akwenów wodnych regionu radomskiego. Otrzymał wiele dyplomów i wyróżnień. Wyróżniony Odznaką -"ZA ZASŁUGI DLA ZAKŁADU" i Medalem "ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA".


Jerzy Pasek

Od 9 lat jest pracownikiem Fabryki Broni "Łucznik"-Radom Sp. z o.o. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie frezer. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Wytwórni Części Zamiennych w Radomiu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 1980 roku podjął pracę w Radomskiej Wytwórni Telefonów na stanowisku brygadzista zmianowy, na wydziale produkcyjnym. Zajmował się wówczas tworzeniem brygadowego systemu pracy. Od 1981 roku prcował w Zakładach Metalowych "ŁUCZNIK" S.A. w Zakładzie Maszyn do Szycia jako ślusarz narzędziowy Od 1996 roku zatrudniony jako ślusarz na wydziale produkcuji specjalnej. Od 1981 roku jest członkiem NSZZ "Solidarność" zajmując w organizacji zakładowej różne funkcje od przewodniczacego Komisji Wydziałowej do przewodniczacego Komisji Zakładowej. W roku 1980 został Honorowym Dawcą Krwi, odpowiadając zawsze wrażliwością serca na wezwania potrzebujących. W działalności na rzecz społeczności, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z młodymi pracownikami. Za swoją pracę i działalność otrzymał wiele dyplomów i podziękowań od pracodawców i władz związkowych. Jest wzorowym pracownikiem a powierzone mu obowiązki wykonuje w sposób wyjątkowo sumienny i wzorowy. Wyróżniony Odznaką HDK II nr 2175 w dniu 03.06.1996 r. Wiceprzewodniczący zakładowej "Solidarności" oraz kasy zapomogowej.


Zbigniew Chmielewski

Od 1974 roku pracował w Zakładach Metalowych "Łucznik" S.A. Po upadłości zakładu od 2001 roku pracuje w Fabryce Broni ŁUCZNIK - RADOM na stanowsku strzelec. Jest pracownikiem szczególnie zdyscyplinowanym posiadającym predyspozycje do wykonywania rzadkiego zawodu strzelca. Za sumenną pracę otrzymał wiele dyplomów i wyróżnień od pracodawców. Jest Honorowym Dawcą Krwi. W roku 2003 za swoją aktywność, biorąc udział w akcjach dla potrzebujacych, został odznaczony medalem I stopnia HDK. Jest pracownikiem wzorowym, chętnie przekazuje swoje umiejetności młodym pracownikom. Powierzone obowiazki zawodowe wykonuje wyjatkowo sumiennie. Wyrózniony Odznaką HDK I ST. nr 955 w dniu 21.05.2003 r.

ZdjęciaPowrót do treści | Wróć do menu głównego