NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Komisja Zakladowa 2014

LIDERZY > Lata2014/18

Przewodniczący Komisji Zakładowej

Zbigniew Cebula

Zbigniew Piotr Cebula
Lat 59, żonaty, dwie dorosłe córki, dwoje wnucząt: Staś i Zosia. W Zakładach Metalowych "ŁUCZNIK" zatrudniony od września 1976 roku. W "Solidarności" od jej powstania w zakładzie tj. od września 1980 r. Członek Komisji Wydziałowej DKJ 2 i 5 odpowiedzialny za informację. Po reaktywowaniu Związku został wybrany przewodniczącym tej Komisji i członkiem władz zakładowych. W okresie: kwiecień 1991 - marzec 1992 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. W kwietniu 1992 r. Walne Zebranie Delegatów Regionu wybrało go do władz regionalnych Związku. Do marca 1995 r. pracował na etacie w Zarządzie Regionu Ziemia Radomska, gdzie pełnił funkcję sekretarza. W grudniu 1994 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w ŁUCZNIKU. Funkcję tę sprawował do kwietnia 2001 roku, czyli do chwili zwolnienia całej załogi w wyniku upadłości zakładu. W obronie ŁUCZNIKA zorganizował i przeprowadził kilkanaście manifestacji, marszów, blokad ulic i rond oraz kilka strajków ostrzegawczych i jeden 9-dniowy, okupacyjny. W Fabryce Broni, która powstała na majątku ZM ŁUCZNIK zatrudniony został w czerwcu 2001 roku w Wydziale Utrzymania Ruchu. 31 Sierpnia organizuje "Solidarność" w firmie. W kolejnych wyborach przeprowadzanych w latach 2002, 2006, 2010 i 2014, został wybierany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Funkcję tę nieprzerwanie sprawuje społecznie do dnia dzisiejszego. Od sierpnia 2012 r. był koordynatorem inwestycji budowy nowej siedziby Fabryki Broni. Kieruje pracą Działu Administracyjnego spółki.
Delegat na IV,V,VI,VII,VIII,IX i X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
Od 1991 r. do chwili obecnej delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Radomska. Członek władz regionalnych od 1992 do 2006 r.
Współzałożyciel Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Od 1995 roku, nieprzerwanie Członek Prezydium Rady Sekcji.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III st., wyróżniony Odznaką Honorową PCK IV st.
Odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej - Brązowym (2001 r.) i Srebrnym (2010 r.) Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju a 11 listopada 2014 roku został wyróżniony Medalem za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

***

V-ce Przewodniczący Komisji Zakładowej - Przewodniczący Komisji Wydziałowej
Jerzy Pasek
***

Sekretarz Komisji Zakładowej - Przewodniczący Komisji Wydziałowej
Dariusz Sobczak
***

Członek Komisji Zakładowej - Przewodniczący Komisji Wydziałowej
Grzegorz Gumiński
***

Członek Komisji Zakładowej - Przewodniczący Komisji Wydziałowej
Ryszard Górski
***

Członek Komisji Zakładowej - Przewodniczący Komisji Wydziałowej
Daniel Dorociński
***

Członek Komisji Zakładowej - Członek Prezydium
Krzysztof Mizera
***

Skarbnik Komisji Zakładowej
Andrzej Pacek
***

Członek Komisji Zakładowej
Zbigniew Karpiński
***

Członek Komisji Zakładowej
Jerzy Kępiński
***

Członek Komisji Zakładowej
Roman Kowalski
***

Członek Komisji Zakładowej
Krzysztof Król
***

Członek Komisji Zakładowej
Robert Majewski
***

Członek Komisji Zakładowej
Arkadiusz Matejek
***

Członek Komisji Zakładowej
Sebastian Strudziński
***


Powrót do treści | Wróć do menu głównego