NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Komisja Zakladowa 2010

LIDERZY > Lata2010/14

Przewodniczący Komisji Zakładowej

Zbigniew Cebula

Lat 55. Żonaty, dwie dorosłe córki. W Zakładach Metalowych ŁUCZNIK zatrudniony od 1976 roku.
W "Solidarności" od września 1980 roku, członek Komisji Wydziałowej DKJ 2 i 5.
Po reaktywowaniu "S" w 1989 roku przewodniczący tejże Komisji Wydziałowej. W okresie kwiecień'91 - marzec'92 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej ZM "Łucznik".
Od kwietnia'92 do marca'95 pracował jako sekretarz w Zarządzie Regionu ZIEMIA RADOMSKA.
W grudniu 1994 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej ZM "ŁUCZNIK" S.A. Funkcję tą sprawował do kwietnia 2001 roku tj. do chwili zwolnienia całej załogi w wyniku upadłości firmy.
W Fabryce Broni ŁUCZNIK - Radom zatrudniony od czerwca 2001 roku. 31 sierpnia organizuje Związek w spółce. W kwietniu 2002 roku zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Funkcję tą społecznie sprawuje do dnia dzisiejszego.
Od 1991 roku, nieprzerwanie, delegat na Walne Zebrania Delegatów Regionu. Członek regionalnych władz Związku od 1992 do 2006 roku.
Od 1995 roku, nieprzerwanie, członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "S".
Delegat na IV, V, VI, VII, VIII, IX i X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S".
Odznaczony Brązowym (2001 r.) i Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2010 r.).
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III st., wyróżniony Odznaką Honorową PCK IV st.

e-mail: przew@solidarnoscfb.pl

V-ce Przewodniczący Komisji Zakładowej

Jerzy Pasek

Ur. 23 maja 1955 roku w Radomiu. Żona Lidia, córki Joanna, Beata i syn Krzysztof oraz wnuki Gabryś i Kubuś.
W Z.M. "ŁUCZNIK" zatrudniony od 1975 roku. W "Solidarności" od 1980 roku, członek Komisji Wydziałowej
N-6 w Zakładzie Maszyn do Szycia i Pisania w Gołębiowie.
Od 1999 roku przewodniczący Komisji Wydziałowej P-3. Zatrudniony w Fabryce Broni w maju 2001 r.
W okresie od września 2001 do kwietnia 2002 roku przewodniczący Komisji Zakładowej Fabryki Broni.
Od kwietnia 2002 roku do chwili obecnej wiceprzewodniczący.
Od 1991 roku nieprzerwanie delegat na zakładowe WZD. Po raz trzeci delegat na WZDR. Otrzymał odznakę "Za zasługi dla zakładu". Zasłużony Honorowy dawca Krwi II st.


e-mail: wice@solidarnoscfb.pl

V-ce Przewodniczący ds.Emerytów i RencistówSekretarz Komisji Zakładowej

Dariusz Sobczak

Ur. 24.07.1960r w Radomiu, żonaty, córka Joanna.W Zakładach Metalowych "Łucznik" zatrudniony od 1981roku, rok ten jest początkiem przynależności do NSZZ Solidarność.
W latach 1992-1995 członek Komisji Wydziałowej N-3, a w latach 1995-1998 przewodniczący tej Komisji. Po reorganizacji wydziałów Gospodarki Narzędziowej w roku 1998 zostaje członkiem Komisji Wydziałowej N-1.W latach 1998-2001 członek Prezydium Komisji Zakładowej.
W roku 2000 organizuje Komisję Wydziałową na nowo powstałym wydziale Centralnej Ostrzarni.
W Fabryce Broni "Łucznik" zatrudniony od kwietnia 2001roku,od tego roku nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej FPW. Od 2006 roku członek Prezydium Komisji Zakładowej.
W roku 2006 jako delegat Fabryki Broni na WZD Ziemia Radomska zostaje wybrany na członka Zarządu Regionu.
W wyborach na kadencję 2010-2014 zostaje delegatem na WZD ZR , delegatem na WZD SKPZ oraz zostaje powołany na funkcję sekretarza Komisji Zakładowej.

e-mail: sekr@solidarnoscfb.pl


Skarbnik Komisji Zakładowej

Andrzej Pacek

Ur. 24.12.1958 r. w Radomiu. Żona Danuta, trzy córki mężatki. W NSZZ "S" od 1981 r. Zatrudniony w ZM ŁUCZNIK od 1985 roku.
W latach 1989 - 1998 członek komisji Wydziałowej HT -Działu Transportu. Od 1998 jej
przewodniczący.
Od 1999 r. skarbnik KZ zatrudniony na etacie w Związku. W okresie 1995-1998 członek Komisji Rewizyjnej. Delegat na wszystkie zakładowe WZD.
W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001 r. Od sierpnia 2001 r. do chwili obecnej w Prezydium KZ pełni społecznie funkcję skarbnika.


Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej


Mizera Krzysztof

Ur. 14 stycznia 1971 roku w Radomiu. Żonaty , dwóch synów. Zatrudniony w ZM"ŁUCZNIK'' od 1989 roku na wydziale E-3. W "Solidarności" od 1989 roku. W Fabryce Broni od maja 2001 roku. W latach 2002 do 2006 członek Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku do chwili obecnej członek Komisji Zakładowej. Honorowy Dawca Krwi.Sobczyk Paweł

Lat 36, żonaty, dwóch synów. W ŁUCZNIKU zatrudniony od 1988 roku. W ZM ŁUCZNIK pełnił przez kilka lat funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej Montażu Broni (P-10).
Od kwietnia 2010 roku przewodniczący Komisji Wydziałowej Działu Utrzymania Ruchu (FPU). Delegat na WZD. Członek Prezydium Komisji Zakładowej. Pracuje w Komisji Płacowej .

Członkowie Komisji Zakładowej


Chotecki Zygmunt


Górski RyszardGumiński Grzegorz

Ur.07.08.1958 r. w Radomiu.Żona Małgorzata,dwoje dzieci Anna i Piotr.
W NSZZ Solidarność od 1980 r.,najpierw w Fabryce Łączników Radom -Potkanów,później w Zakładach Metalowych "Łucznik"Radom.
W latach 1989 -2001 Członek Komisji Wydziałowej wydziału M-1,delegat na WZD KZ i dwukrotnie delegat
na WZD ZR.
W Fabryce Broni"Łucznik" Radom zatrudniony od maja 2001 r.
Od 2002 r. delegat na WZD KZ ,Członek Komisji Zakładowej i przewodniczący Komisji Wydziałowej FP-2.Jatczak Tomasz

Ur.14.09.1967 roku w Radomiu.Żona Małgorzata, dwoje dzieci.
W Zakładach Metalowych ŁUCZNIK zatrudniony od 1982 roku.
W '' Solidarności '' od kwietnia 1989 roku, członek Komisji Wydziałowej wydziału M - 1
Od 1991-1995 członek Komisji Zakładowej.W latach 1995-2001 członek Prezydium Komisji Zakładowej.
Od 1999 do grudnia 2000 roku pełnił funkcję v-ce przewodniczącego KZ ZM '' ŁUCZNIK ''.
W Fabryce Broni ŁUCZNIK - Radom zatrudniony od maja 2001 roku.Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ ''S'' w spółce.
Od września 2001 do lutego 2002 roku v-ce przewodniczący KZ ''S'' w Fabryce Broni.
Od 2002 roku do chwili obecnej członek Komisji Zakładowej.
W latach 1995-2010 roku delegat i v-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ''S''. Otrzymał odznakę '' Za zasługi dla zakładu ''.Od maja 2006 roku Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.


Kępiński Jerzy


Kępiński Jerzy.W NSZZ "Solidarność" od 1980 roku.W 1986 roku członek Komisji wydziału P-17.
W 1990 roku członek komisji Wydziału P-6 oraz członek Komisji Zakładowej- delegat na WZDZR.Od 1994 roku Przewodniczący Wydziału P-6,członek Komisji Zakładowej -członek Prezydium.
W latach 1998-2006 Radny Gminy Gózd.
Od roku 2006 członek Komisji Wydziałowej FP-1.
Od roku 2010 członek Komisji Wydziału FP-1,członek Komisji Zakładowej.Kowalewski Edward

Edward Kowalewski Lat 53.Żonaty,dorosły syn.W Zakładach Metalowych Łucznik zatrudniony od 1980 roku.W Solidarności od 1988r.Inicjator i współzałożyciel komisji wydziałowej na wydziale G-4,v-ce przewodniczacy komisji wydziałowej.Asysta w poczcie sztandarowym podczas uroczystego poświęcenia nowego sztandaru K.Z. w 1990r.
W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001r.Delegat na WZDiKZ od 2006r.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010, v-ce przewodniczacy Komisji Wydziałowej FP1/3,wydziałowy społeczny inspektor pracy.Kadencja 2010-14 przewodniczący Komisji Wydziałowej FP1/3 członek K.Z.Odznaczony medalem "W Służbie Pokoju" nadanym przez Sekretarza Generalnego ONZ.Król Krzysztof


Lat 43 .W Zakładach Metalowych od 1989 roku. W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001 roku.W związku "Solidarność" od 1998 roku.W kadencji 2006-2010 oraz obecnej Delegat na WZD i Członek Komisji Zakładowej.Członek Komisji Wydziałowej FP1/1.Majewski Robert

Lat 40.Żona Justyna ,trzy córki Julia,Zuzanna i Hanna.Zatrudniony w Z.M. Łucznik od 1984 roku na wydziale N-2.W Solidarności od 1990 roku. W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001 roku.
Od 2006 roku członek Komisji Zakładowej i Wydziałowej.Od 2006 roku wydziałowy inspektor pracy. Honorowy Dawca Krwi. Administrator strony internetowej.

e-mail: adm@solidarnoscfb.plObuch Andrzej


Lat 51.Żona Teresa, troje dzieci. Zatrudniony od 1977r w Zakładach Metalowych na wydziale F-3(montaż maszyn do pisania). W NSZZ' "Solidarność" od maja 1989 roku, członek Komisji Wydziałowej wydziału F-3. Od 1998 roku zatrudniony w Zakładzie odlewniczym "Łucznik" a od 1999 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej przy Zakładzie Odlewniczym. Członek Międzyzakładowej Komisji Zakładowej w latach 1999-2000.
W latach 1998-2006 Delegat na Walne Zebranie Delegatów Ziemia Radomska.
W Fabryce Broni zatrudniony od 2005 roku, członek Komisji Zakładowej do 2010r.
Od maja 2010r. Prezes Koła Honorowych Dawców Krwi przy Fabryce Broni.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stWłodarczyk Henryk

Urodzony w 1949r..Wykształcenie średnie techniczne.Żonaty,cztery dorosłe córki,troje wnucząt.
Od 1968r. pracownik Zakładów Metalowych.Od 1980r. członek NSZZ "Solidarność".
Delegat na I WZD Komisji Zakładowej Zakładów Metalowych.Członek Prezydium KZ NSZZ "S" Zakładów Metalowych "Łucznik" w latach od 1991do 2001r.Delegat na WZD Zarządu Regionu w latach 1991 do 2001r.
Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w Fabryce Broni w 2001r.
Członek Prezydium - Sekretarz Komisji Zakładowej w latach 2002-2006 oraz 2006-2010.
Od marca 2010r. członek Komisji Zakładowej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego