NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Komisja Zakladowa 2002

LIDERZY > Lata2002/06

Przewodniczący Komisji Zakładowej


Zbigniew Cebula

ur. 13.09.1955 r. w Radomiu. Żona Teresa, córki: Paulina i Sylwia. W Zakładach Metalowych ŁUCZNIK zatrudniony od 1976 roku. W "S" od września 1980 roku, członek Komisji Wydziałowej DKJ 2 i 5. Po reaktywowaniu "S" w 1989 roku przewodniczący tejże Komisji Wydziałowej. W okresie kwiecień'91 - marzec'92 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej ŁUCZNIKA. Od kwietnia 1992 do marca 1995 pracował w Zarządzie Regionu NSZZ "S" ZIEMIA RADOMSKA jako sekretarz.
W grudniu 1994 roku został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej ZM "ŁUCZNIK" S.A. Funkcję tą sprawował do kwietnia 2001 roku tj. do chwili zwolnienia całej załogi ZM "ŁUCZNIK" w wyniku upadłości firmy. W Fabryce Broni ŁUCZNIK - Radom zatrudniony od czerwca 2001 roku. W kwietniu 2002 roku zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w spółce.
Delegat na IV,V,VI, VII, VIII, IX i X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S".
Od 1991 roku nieprzerwanie, delegat na Walne Zebrania Delegatów Regionu i członek regionalnych władz Zwiazku.
Od 1995 roku członek władz Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "S".
Odznaczony Brązowym Medalem " Za Zasługi dla Obronność Kraju.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III st., wyróżniony Odznaką Honorową PCK IV st.

V-ce Przewodniczący Komisji Zakładowej


Jerzy Pasek

ur. 23 maja 1955 roku w Radomiu. Żona Lidia, córki Joanna i Beata oraz syn Krzysztof. W Z.M. "ŁUCZNIK" zatrudniony od 1975 roku. W "Solidarności" od 1980 roku, członek Komisji Wydziałowej N-6 w Zakładzie Maszyn do Szycia w Gołębiowie. Od 1999 roku przewodniczący Komisji Wydziałowej P-3. Zatrudniony w Fabryce Broni w maju 2001 r. W okresie od września 2001 do kwietnia 2002 roku przewodniczący Komisji Zakładowej Fabryki Broni. Od 1991 roku nieprzerwanie delegat na zakładowe WZD. Delegat na WZDR szóstej kadencji. Otrzymał odznakę "Za zasługi dla zakładu". Zasłużony Honorowy dawca Krwi II st.

Sekretarz Komisji Zakładowej


Henryk Włodarczyk

ur. 25.09.1949 roku w Radomiu. Żona Barbara, cztery córki, wnuk Arkadiusz. Zatrudniony w Z.M. "ŁUCZNIK" od 1968 roku. W "Solidarności" od 1980 roku, przewodniczący Komisji Wydziałowej FKJ w Zakładzie Maszyn do Pisania w Gołębiowie. Od 1991 roku do chwili obecnej członek Prezydium Komisji Zakładowej. Od grudnia 1994 roku pełni funkcję sekretarza KZ. W Fabryce Broni zatrudniony od czerwca 2001 roku. Od sierpnia 2001 r. pełni funkcję sekretarza KZ. Delegat na wszystkie zakładowe WZD. Od 1991 roku nieprzerwanie delegat na WZDR Ziemia Radomska. Wyróżniony Odznaką "Za zasługi dla Zakładu".

Skarbnik Komisji Zakładowej

Andrzej Pacek

ur. 24.12.1958 r. w Radomiu. Żona Danuta, trzy córki. W NSZZ "S" od 1981 r. Zatrudniony w ZM ŁUCZNIK od 1985 roku. W latach 1989 - 1998 członek komisji Wydziałowej HT -Działu Transportu. Od 1998 jej przewodniczący. Od 1999 r. skarbnik KZ zatrudniony na etacie w Związku. W okresie 1995-1998 członek Komisji Rewizyjnej. Delegat na wszystkie zakładowe WZD. W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001 r. Od sierpnia 2001 r. do chwili obecnej w Prezydium KZ pełni funkcję skarbnika. Członek Stowarzyszenia Radiestetów.

Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej

Mariusz Barański

ur. 25.07.1953 r. w Radomiu. Żona Barbara, dzieci Anna i Kamil. Zatrudniony w ZM ŁUCZNIK od 1972 roku. W "Solidarności" od 1980 roku. W latach 1998-2000 członek Komisji Zakładowej ZM ŁUCZNIK. Od 1995 r. delegat na zakładowe WZD. Wyróżniony Odznaką "Za zasługi dla Zakładu". W Fabryce Broni zatrudniony od kwietnia 2001 roku. Odpowiada za informację związkową.


Sławomir Leszczyński

ur. 12.01.1959 r. w Radomiu. Żona Gabriela, syn Łukasz. W Fabryce Broni zatrudniony od maja 2001 roku. W "S" od 2001 roku. Odpowiada za sprawy BHP. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy na kadencję 2001-2005. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopniaSkład Komisji Zakładowej uzupełniają:


Dariusz Sobczak (FPW)


Stanisław Gos (FPU)


Grzegorz Gumiński (FP2)


Teofil Górski (FPW)


Krzysztof Pożyczka (FBJ)


Zbigniew Karpiński (FP1)


Krystyna Ciesielska (FPW)


Rafał Patyk (FP3)


Marcin Skrzyński (FP1)


Zbigniew Wójcik (FP1)


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego