NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


4 Kandydatów"S" w Radzie

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2011

PROTOKÓŁ
KOMISJI WYBORCZEJ SPÓŁKI


z wyborów Członków Rady Pracowników Fabryki Broni ŁUCZNIK - RADOM Sp. z o.o.
wybieranych przez Pracowników Spółki


Komisja Wyborcza w składzie:
1. Henryk Włodarczyk - Przewodniczący
2. Małgorzata Węglicka - Sekretarz
3. Wiesław Matera - Członek
4. Rafał Obuch - "
5. Zdzisław Erdman - "
6. Luiza Kaczmarczyk - "
7. Ernest Motyka - "

stwierdza, że:
na podstawie przeprowadzonych wyborów Członków Rady Pracowników Fabryki Broni ŁUCZNIK - RADOM Sp. z o.o. wybieranych przez Pracowników Spółki w dniu 27 maja 2011 roku w godzinach od 6.00 do 16.00, stwierdza poprawność i prawomocność wyborów;

- ilość uprawnionych do głosowania Pracowników, zgodnie z listą wyborców Spółki - 332
- ilość uprawnionych Pracowników biorących udział w głosowaniu - 262
- ilość wydanych kart do głosowania - 262
- ilość niewykorzystanych kart do głosowania - 38
- ilość głosów ważnych, oddanych na kandydatów - 259
- ilość głosów nieważnych - 3
-ilość miejsc mandatowych - 5

W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

l. Zbigniew Cebula - 132
2. Daniel Dorociński - 112
3. Grażyna Dutkowska - 48
4. Andrzej Frasoński - 61
5. Andrzej Jarosławski - 83
6. Tomasz Jatczak - 102
7. Sławomir Kacprzak - 34
8. Tomasz Kosiec - 63
9. Agata Krekora - 85
10. Zbigniew Król - 86
11. Dariusz Sobczak - 102
12. Grzegorz Świdzikowski - 49
13. Włodzimierz Tryliński - 35
14. Sylwester Wasiak - 68
15. Marek Ziółko - 24

Komisja Wyborcza Spółki w wyniku przeprowadzonych wyborów na Członków Rady Pracowników Fabryki Broni ŁUCZNIK - RADOM wybieranych przez Pracowników Spółki stwierdza iż Członkami Rady Pracowników Fabryki Broni ŁUCZNIK-RADOM II kadencji zostali wybrani n/w kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów i zajęli miejsca mandatowe:

1. Cebula Zbigniew
2.Dorociński Daniel
3. Jatczak Tomasz
4. Sobczak Dariusz
5. Król Zbigniew

Uwagi : brak uwag.
Komisja Wyborcza :
Henryk Włodarczyk Małgorzata Węglicka
/Przewodniczący/ /Sekretarz/

Wiesław Matera Luiza Kaczmarczyk Zdzisław Erdman Rafał Obuch Ernest Motyka
/Członkowie/
Radom, dnia 27 maja 2011 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego