NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


38 Rocznica Czerwca

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2014

38. ROCZNICA PROTESTU ROBOTNICZEGO


Jak co roku w dniu 25 czerwca pod Kamieniem – Pomnikiem odbyły się uroczystości związane z Rocznicą Radomskiego Protestu Robotniczego.
O godz. 18.00 u zbiegu ulic Żeromskiego i 25-Czerwca bp radomski Henryk Tomasik przewodniczył uroczystej Mszy św. Na uroczystości przybyli przedstawiciele: parlamentu, władz miasta i województwa, związków zawodowych, partii politycznych, kombatanci, przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, pracownicy IPN, straży pożarnej, leśników, wojska, policji, rektorzy radomskich uczelni, dyrektorzy zakładów pracy, młodzież szkół, narodowcy i kibice oraz mieszkańcy Radomia i okolic.
Bp H. Tomasik w homilii przypomniał historyczne tło wydarzeń sprzed 38 lat, złożył hołd tym, którzy oddali życie i tym, którzy ponieśli na sobie wielorakie prześladowania. Przypomniał wołanie św. Jana Pawła II o potrzebie w Polsce ludzi sumienia. „Nasza Ojczyzna stoi przed wieloma problemami. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Ale najbardziej podstawowym pozostaje sprawa porządku moralnego. Ten ład jest fundamentem życia człowieka i społeczeństwa. Dlatego Polska woła dziś nade wszystko o ludzi sumienia. To słowa wypowiedziane w 1995 r. przez ojca świętego Jana Pawła II w Skoczowie. One nie tracą swej aktualności. Tym bardziej potrzeba wielkiej modlitwy o naszą przemianę, o wierność prawu Bożemu i wierność sprawiedliwości społecznej. Św. Jan Paweł II jest pięknym przewodnikiem po drogach odnowy moralnej – mówił biskup radomski. Przypominając także prawdę o wyższości prawa Bożego nad prawem ludzkim, bp Tomasik odwołał się do orędzia proroka Izajasza, który wieścił: „Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!”.
Po mszy licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod Kamieniem-Pomnikiem. W imieniu „Solidarności” Fabryki Broni ŁUCZNIK -RADOM Sp. z o.o. wiązankę kwiatów złożyła delegacja członków Komisji Zakładowej na czele z przewodniczącym.


ZDJĘCIA


Powrót do treści | Wróć do menu głównego