NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2008

AKTUALNOSCI > archiwum

***

29.12.2008 W siedzibie BUMARU odbyło się spotkanie Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu zbrojeniowego z prezesem E. Nowakiem. Omawiano sytuację w grupie. Najważniejsze zagrożenia dla FB przedstawił prezesowi przewodniczący Zb. Cebula.

***

13.12.2008 Z okazji 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w uroczystej mszy św. w kościele p/w Św. Trójcy uczestniczył poczet sztandarowy KZ w obsadzie : A. Pacek ( chorąży) oraz J. Pasek i G. Gumiński.

***

11.11.2008 Święto Niepodległości, główne uroczystości w rynku z udziałem m.in. delegacji FB: poczet sztandarowy KZ G.Gumiński (chorąży), J.Pasek i J.Lis (asysta) oraz D.Soczak i Zb.Cebula. Pokazy musztry paradnej orkiestry radomskiego garnizonu WP i ogni sztucznych.

***

19.10.2008. rocznica bitew legionów Piłsudskiego pod Laskami i Anielinem. Uroczystości z udziałem Związku Piłsudczyków, Związków Strzeleckich: Radomia, Pionek i Szydłowca. W delegacji FB uczestniczyli: poczet sztandarowy KZ w obsadzie:Zb.Karpiński (chorąży), J.Lis i J.Pasek (asysta) oraz Z.Erdman, H.Włodarczyk, D.Sobczak, K.Król, Zb. Cebula. Radomskich strzelców obdarowano upominkami, komendant Michał Jaworski otrzymał replikę pistoletu VIS wz.35. Po uroczystości zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

***

18.10.2008 Przysięga 8. strzelców radomskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na rynku. Delegacja FB z Pocztem Sztandarowym w składzie G. Gumiński, J. Pasek, J. Lis oraz Zbigniew Cebula i D. Sobczak.

***

14.10.2008 66. rocznica stracenia 15. robotników Fabryki Broni przez hitlerowskich okupantów. Uroczystość odbyła się z udziałem dyrekcji, sekretarza miasta Rafała Czajkowskiego, pracowników spółki i radomskiego Oddziału Związku Strzeleckiego. Po Pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, odmówiono modlitwę za straconych, ofiary wojen i stanu wojennego. Poczet sztandarowy KZ w obsadzie: chorąży: A. Pacek, asysta: J. Pasek i G. Gumiński oraz historyczny Sztandar Straży Wewnętrznej FB z 1923 roku w obsadzie: A. Obuch, Zb. Karpiński, J. Lis

***

09.10.2008 Rocznica powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność' Ziemia Radomska.Msza św. w kościele p/w Św. Trójcy koncelebrowana przez duszpasterza radomskiego świata pracy ojca Huberta Czumę z udziałem byłych liderów Związku. Poczet sztandarowy KZ w obsadzie: chorąży - G. Gumiński, asysta - J. Lis i J. Pasek. Delegacja FB: W. Biegaj, J. Beresiński, Z. Erdman, D. Sobczak i Zb. Cebula. Po mszy św. spotkanie
w Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym.

***

27.09.2008 XVI Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Obronnego do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku. Uroczystą mszę św. koncelebrował ks. bp Edward Materski. Delegacja FB z Pocztem Sztandarowym w obsadzie chorąży - A. Pacek, asysta: Zb. Karpiński i G. Gumiński, prezesem T. Nitą, przewodniczącym Zb. Cebulą liczyła 48 osób. Po mszy św. organizatorzy poczęstowali uczestników grochówką, pieczonymi kiełbaskami i piwem.

***

21.09.2008XXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasna Górę. Delegacja FB udała się do Częstochowy 3. autokarami i liczyła 148 osób, w tym 49 emerytów i rencistów. Poczet Sztandarowy KZ w obsadzie: chorąży - G. Gumiński oraz asysta - K. Król i Zb. Karpiński.

***

08.09.2008 XVI Międzynarodowy Salon Obronny w Kielcach. Delegację Związku stanowili:Zb.Cebula, J.Pasek, D.Sobczak, G.Gumiński, K.Król, K.Mizera, R.Majewski, A.Obuch, E.Kowalewski, M.Malmon, H.Mróz, R.Obuch, Zb.Karpiński, J.Beresiński.

***

31.08.2008 Uroczysta msza św. w radomskiej katedrze z okazji 28. rocznicy powstania Związku z udziałem 10 pocztów sztandarowych z regionu. W delegacji FB uczestniczyli: Zb.Cebula, J.Pasek, H.Włodarczyk, D.Sobczak, Z.Erdman, J.Martinger, K.Ciesielska, A.Obuch, R.Makowski oraz Poczet Sztandarowy w obsadzie: G. Gumiński - chorąży, K. Król i Zb. Karpiński - asysta.

***

29.08.2008 Ogólnopolska manifestacja "Solidarności" w Warszawie pod hasłami GODNA PRACA -GODNA PŁACA - GODNA EMERYTURA z udziałem 47 członków "S" z FB.

***

27.06.2008 Zawarte zostało Porozumienie Prezesa Zarządu spółki ze związkami zawodowymi w sprawie podwyższenia płac pracownikom spółki.

***

25.06.2008 32. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego. Uroczystości przy Kamieniu-Pomniku Ludzi Skrzywdzonych z udziałem delegacji FB w składzie: dyr. Z. Osóbka, przew. Zb. Cebula oraz H. Włodarczyk, J. Lis, Z. Erdman, W. Muc, J. Martinger, J. Beresiński, G. Niedzielski, D. Sobczak, A. Szymański, J. Pogodziński, T. Jatczak, H. Mróz, Poczet Sztandarowy w obsadzie: chorąży K. Król i asysta Zb. Karpiński i G. Gumiński. Uroczystą mszę św. koncelebrował ks. bp ordynariusz Zygmunt Zimowski. Liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

***

04.06.2008 Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Jana Pawła II przy radomskiej Katedrze. Uroczystamsza św. koncelebrowana przez radomskich biskupów z udziałem przew. Zb.Cebuli oraz Pocztu Sztandarowego KZ w obsadzie: G. Gumiński, J. Pasek, K. Król.

***

28.05.2008 Obrady 3. sesji II Walnego Zebrania Delegatów.

***

09.05.2008 I Zawody Wędkarskie pracowników "zbrojeniówki" w Kraśniku. Drużyna w składzie: T. Walczak, S. Jurczak, M. Majbaum, M. Żuchowski zajęła miejsce. Delegację zakładowej "S" uzupełniali; J. Pasek. T. Jatczak i Zb. Cebula.

***

01.05.2008 Na mocy porozumienia prezesa T. Nity i związków zawodowych 221. pracowników otrzymało umowy zawarte na czas nieokreślony

***

07.04.2008 Spotkanie prezesa T. Nity i przewodniczącego KZ Zb.Cebuli w sprawach spółki z poseł Marzeną Wróbel.

***

31.03.2008 Spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy w siedzibie Zarządu Regionu przewodniczącego Zb.Cebuli z członkami Koła Emerytów i Rencistów.

***

27.03.2008 Rozprawa w sprawie zaskarżonego przetargu na pistolety dla MSWiA w Sądzie Okręgowym w Warszawie z udziałem prezesa T. Nity i przewodniczącego Zb. Cebuli.

***

20.03.2008 Tradycyjne spotkanie wielkanocne pracowników, zarządu i kierownictwa Fabryki Broni.

***

13.03.2008Przesłuchanie przewodniczącego KZ Zb.Cebuli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie na okoliczność złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa w Komendzie Głównej Policji przy rozstrzyganiu przetargu na zakup pistoletów dla policji i straży granicznej.

***

09.01.2008 Spotkanie Prezydenta Radomia A. Kosztowniaka z prezesem T. Nitą i przewodniczącym KZ Zb. Cebulą. Przedstawiono Prezydentowi aktualną sytuację spółki, omówiono możliwości współpracy, podarowano A. Kosztowniakowi replikę pistoletu VIS wz.35.

***

07.01.2008 Spotkanie "opłatkowe Koła Emerytów i rencistów w siedzibie Zarządu Regionu, z udziałem o. Huberta Czumy, poseł M. Wróbel, przewodniczącego Z. Maszkiewicza i przewodniczącego KZ Zb. Cebuli.

***Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego