NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2007

AKTUALNOSCI > archiwum


13.12.2007 Z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego byli i aktualni działacze „S” złożyli kwiaty pod pomnikiem Ludzi Skrzywdzonych w Czerwcu 1976 Roku. Później spotkali się z prezydentem miasta Andrzejem Kosztowniakiem. ŁUCZNIK reprezentowali: St. Walczak, St. Małecki, E. Mordak, R. Marcinkiewicz i Zb. Cebula.

***

06.12.2007 Wystawa w Centrum Elektrownia o powstaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego. FB reprezentowali: Zb. Cebula, J. Pasek i D. Sobczak.

***

14-16.11.07 Obrady XVII WZD SKPZ w Szklarskiej Porębie z udziałem delegatów FB Zb. Cebuli i T. Jatczaka. Przewodniczący KZ tradycyjnie przewodniczył obradom WZD.

***

27.10.2007 W imieniu KZ, przewodniczący Zb. Cebula złożył do Prokuratury Rejonowej w Warszawie doniesienie o popełnieniu przestępstwa przy organizacji, przebiegu i rozstrzygnięciu przetargu na zakup 5 tys. szt. pistoletów dla policji.

***

14.10.2007 W 65. rocznicę mordu na pracownikach Fabryki Broni, pod Pomnik licznie przybyli: dzieci i młodzież z radomskich szkół, zaproszeni goście oraz pracownicy fabryki. O hitlerowskiej zbrodni mówili zebranym Aleksander Sawicki i Zb. Cebula. Wiązanki kwiatów złożyli senator Wojciech Skórkiewicz, poseł Dariusz Bąk oraz delegacje dyrekcji i związków zawodowych. Zapalono znicze. Zmówiono modlitwę w intencji ofiar faszyzmu.

***

28.09.2007 Obrady WZDR „Ziemia Radomska” w siedzibie lasów Państwowych. FB reprezentowali: Zb. Cebula, J. Pasek, T. Bogatek i D. Sobczak. Przewodniczący KK Janusz Śniadek uhonorował ks. bp Edwarda Materskiego tytułem - Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”.

***

22.09.2007 Pielgrzymka pracowników zbrojeniówki do Skarżyskiego sanktuarium z udziałem prezesów firm, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz rzeszy związkowców. Biskup polowy WP Tadeusz Płoski wręczył każdej delegacji statuetkę patrona pracowników „zbrojeniówki” – Św. Michała Archanioła. FB reprezentowali: sztandar KZ w obsadzie A. Pacek, G. Gumiński, Zb. Karpiński, prezes T. Nita, przewodniczący Zb. Cebula oraz 40 członków „Solidarności”.

***

16. 09.2007 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Do tronu Królowej Polski udali się 3 autokarami pracownicy i emeryci ŁUCZNIKA . Podziękowano Matce Najświętszej za opiekę i doznane łaski oraz proszono o błogosławieństwo na następny rok. W uroczystej mszy św. na wałach klasztoru brał udział Poczet Sztandarowy KZ w obsadzie: Zb. Karpiński, K. Król i G. Gumiński.

***

03.09.2007 Fabrykę Broni odwiedziła wnuczka dyr. K. Ołdakowskiego - pani Felicity O.Yost mieszkająca na stałe w Nowym Jorku. Wraz z liderami Związku, gość i osoby jej towarzyszące zwiedzili salę tradycji oraz złożyli okolicznościową wiązankę przed Pomnikiem Pomordowanych Pracowników Fabryki Broni. Zb. Cebula wręczył pani Felicity kopię legendarnego wyrobu fabryki- pistoletu VIS wz. 35.

***

02.09.2007 W Kielcach odbył się kolejny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z udziałem Fabryki Broni. Z wyrobami ŁUCZNIKA zapoznał się wice premier Przemysław Gosiewski. Salon zwiedziła zorganizowana grupa kilkunastu członków KZ.

***

26.08.2007 Do Katedry Polowej Wojska Polskiego, w XV rocznicę powstania Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego, przybyło kilkuset związkowców „Solidarności” wraz ze swoimi liderami. Przed figurą Matki Boskiej stanęło 25. pocztów sztandarowych. Obecni byli prezesi, niemal ze wszystkich spółek zbrojeniowych Grupy BUMAR i ARP. Parlament reprezentowała senator Ewa Tomaszewska. Uroczystą Mszę św. celebrował i homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. W kazaniu ks. bp przypomniał ewangeliczny kanon wartości i treści, które zwiera słowo „Solidarność”. Fabrykę Broni reprezentowało 45 związkowców. Obecni byli również przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz i sekretarz Zbigniew Dziubasik. Uroczystość uświetnił chór reprezentacyjny Wojska Polskiego.

***

25.06.2007 Obchody XXXI rocznicy radomskiego protestu robotniczego z udziałem licznych delegacji z regionu i całego kraju. Po uroczystej mszy św. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie represjonowanych i skrzywdzonych z przybyłymi gośćmi.

***

18-22.06.07 Wycieczka 50 osobowej grupy emerytów z Koła „Łucznik” do Gdańska.

***

06-10.06.07 Wycieczka grupy 44 pracowników FB do Zakopanego.

***

11.06.2007 Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak zorganizował spotkanie w sprawie trudnej sytuacji FB. Wzięli w nim udział m.in. posłanki: Marzena Wróbel. Lucyna Wiśniewska, Marzena Paduch, poseł Witold Bałażak, senator Andrzej Łuczycki, Prezes Zygmunt Osóbka, dyr. Bernard Ściechowski oraz przewodniczący Zbigniew Cebula.

***

25.04.2007 Obrady 2. Sesji II WZD w siedzibie spółki. Delegaci przyjęli sprawozdanie za ostatni rok pracy oraz nakreślili plan działań na najbliższe lata.

***

22.04.2007 W kościele p/w Św. Teresy odprawiona została msza św. w intencji firmy i jej pracowników. Uczestniczyli w niej wice prezydent Radomia Ryszard Fałek, członkowie Zarządu spółki: Z. Osóbkai A. Arczewski oraz licznie pracownicy. Obecne były sztandary: Straży Wewnętrznej FB (historyczny z 1923 roku), KZ oraz klubu HDK „Łucznik”.

***

20.04.2007 W uroczystości 60 - lecia kapłaństwa biskupa seniora Edwarda Materskiego uczestniczyli Zb. Cebula, J. Pasek, A. Pacek, K. Król, Zb. Karpiński, G. Gumiński, D. Sobczak. Liderzy Związku wręczyli Szanownemu Jubilatowi kwiaty i cenny upominek - medal okolicznościowy z Janem Pawłem II.

***

16.04.2007 Spotkanie świąteczne członków KEiR z udziałem ojca H. Czumy oraz przewodniczącego Zarządu regionu Z. Maszkiewicza.

***

05.04.2007 Na zaproszenie „S” w FB przebywał wicepremier w rządzie AWS Longin Komołowskii Z.Maszkiewicz. W trakcie spotkania z Zarządem spółki i liderami „S” omawiano problemy fabrykii zaprezentowano wyroby ŁUCZNIKA. Zb. Cebula podarował gościowi okolicznościową kopię legendarnego wyrobu fabryki - pistoletu VIS.

***

04.04.2007 Tradycyjne spotkanie załogi z okazji Świąt Wielkiej Nocy

***

08.03.2007 Okolicznościowe spotkanie liderów Związku z członkiniami z okazji Dnia Kobiet. Koleżankom serdecznie podziękowano za współpracę, złożono życzenia i wręczono kwiaty.07.01.2007 Tradycyjne spotkanie „opłatkowe” członków Koła Emerytów i Rencistów ŁUCZNIK z udziałem przewodniczącego Zb. Cebuli, ojca Huberta Czumy oraz posłanki Marzeny Wróbel..
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego