NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2004

AKTUALNOSCI > archiwum

Od 1 grudnia 2004 r. obowiązuje wynegocjowany przez KZ zapis w Regulaminie Wynagradzania, o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia zryczałtowanego dla zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

***

Ponad stupięćdziesięcioosobowa delegacja związkowców ŁUCZNIKA i członków ich rodzin wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w trzecią niedzielę września 2004 roku w Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

***

W Ministerstwie Skarbu Państwa w dniu 7 lipca 2004r. doszło do spotkania przedstawicieli SKPZ z nowo mianowanym podsekretarzem stanu K.Jaszczykiem i dyr. Dep. Spraw Obronnych J.Nawolskim. Omawiano m.in. dalsze kierunki przekształceń w PPO, stan uchwalonego prawa i konieczność nowelizacji kilku strategicznych ustaw dla sektora obronnego. Zb.Cebula wniósł o pilne włączenie się MSP w działania zmierzające do wykupienia od syndyka ZM ŁUCZNIK, majątku niezbędnego dla Fabryki Broni.

***

W dniu 6 lipca 2004r. w PZL WOLA odbyło się spotkanie Prezydium SKPZ NSZZ "S" z prezesem PHZ BUMAR - reprezentującego właściciela m.i. Fabryki Broni. Tematyka spotkania obejmowała m.in. kierunki restrukturyzacji i koncentracji zakładów PPO, ich prywatyzację oraz bieżące działania handlowe i zamierzenia PHZ wobec spółek sektora obronnego.

***

W 28. rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego delegacja Komisji Zakładowej uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Regionu Ziemia Radomska u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 czerwca. Oprócz Pocztów Sztandarowych sąsiednich regionów (Mazowsze, Świętokrzyski, Środkowowschodni) w uroczystości wzięli udział m.in. J.Śniadek - przew. KK , J.Buzek i M.Płażyński.

***

28 kwietnia 2004 roku delegacja KZ spotkała się z prezydentem Radomia Z.Marcinkowskim. W trakcie rozmowy związkowcy namawiali Prezydenta do pośrednictwa w rozmowach między Zarządem a Syndykiem w sprawie uzgodnienia warunków wykupu majątku oraz lobbowania działań FB dążących do pozyskania państwowej dotacji na wykup majątku od Syndyka ZM "ŁUCZNIK".

***

16 kwietnia 2004 r. KZ wystąpiła z pismem do Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie zagrożeń dla dalszego funkcjonowania FB.

***

5 kwietnia 2004 r. wytypowani przedstawiciele KZ zawieźli do Kozienic, dla 120 osobowej strajkującej załogi PKS, środki żywnościowe zakupione z funduszy związku. Na zwołanym przez Komitet Strajkowy wiecu, zapewniono protestujących o poparciu dla strajku i o przyjętym stanowisku, które wzywa właścicieli spółki do pilnego rozwiązania konfliktu.

***

26 marca 2004 r. podpisane zostało Porozumienie KZ z Zarządem spółki, które było owocem wcześniejszych negocjacji, wprowadzające w życie nowe treści Regulaminu Wynagradzania dla pracowników FB.

***

24 marca w PZL WOLA w Warszawie obradowała Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. W drugiej części obrad uczestniczył wice minister gospodarki K.Krystowski. W trakcie spotkania Zb.Cebula interweniował u ministra w sprawie przedłużającego się
w czasie wykupu majątku od Syndyka dla potrzeb FB.

***

11 marca 2004 r. doszło do spotkania przedstawicieli KZ z radomskim posłem Janem Łopuszańskim (Porozumienie Polskie). Po rozmowach poseł Łopuszański zobowiązał się do wszelkich działań w zakresie promowania Fabryki Broni. Zadeklarował też gotowość do pomocy i ewentualnych wystąpień w naszych sprawach do organów rządowych.

***

8 marca 2004 r. Komisja Zakładowa uzgodniła z Zarządem spółki nowe brzmienie Regulaminu Pracy dla pracowników FB uwzględniającego aktualną nowelizację prawa pracy.

***
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego