NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2003

AKTUALNOSCI > archiwum

18.10.2003 Grupa 50 związkowców udała się autokarem do Sanktuarium w Licheniu. Uczestniczono w zamówionej mszy św. w intencji fabryki i jej pracowników. Zwiedzano budowaną Bazylikę.

***

14.10.2003 W rocznicę bestialskiego mordu hitlerowców na pracownikach Fabryki Broni, liderzy fabrycznej "Solidarności", delegacje zarządu spółki i Syndyka ZM "Łucznik" złożyli u stóp Pomnika wiązanki kwiatów, zapalili znicze i odmówili modlitwę w intencji ofiar wojny.

***

22.09.2003 W siedzibie BUMARU odbyły się rozmowy ustalające delegacji KZ w składzie Zb. Cebula, J. Pasek, H. Włodarczyk i D. Sobczak, prezesa spółki Z. Osóbki i prezesa BUMARU R. Baczyńskiego.

***

07.09.2003 KZ delegowała Zb. Cebulę, J. Paska, A. Packa, H. Włodarczyka, T. Stępnikowskiego, G. Gumińskiego, J. Beresińskiego, T. Jatczaka do reprezentowania naszej organizacji w IV Pielgrzymce Sekcji Krajowych Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego NSZZ "Solidarność" do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku.

***

14.08.2003 W siedzibie Grupy BUMAR odbyły się rozmowy delegacji KZ w składzie: J. Pasek, D. Sobczak, H. Włodarczyk, G. Gumiński z prezesem Romanem Baczyńskim. Po spotkaniu Zarząd spółki i związki zawodowe podpisały Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w Fabryce Broni. Na przestrzeni kilku miesięcy z firmy odeszło ok. 45 pracowników.

***

05.08.2003 KZ przyjęła Stanowisko w sprawie proponowanej redukcji zatrudnienia o ponad 1/3 stanu osobowego spółki. W opublikowanym przez media Stanowisku KZ zwracała się do Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych o natychmiastową interwencję w sprawie ratowania Fabryki Broni, proszono Posłów i Senatorów RP o przeprowadzenie debaty nad stanem rodzimego przemysłowego potencjału obronnego i określenie rządowi kierunków jego ratowania i rozwoju. Oczekiwano od Rządu RP: wygospodarowania środków z budżetów MON i MSWiA na dodatkowe zamówienia na broń strzelecką (GLAUBERYT) na kwotę ok. 4,5 mln zł; zrealizowania przez MON pozostałości tegorocznego zamówienia na broń strzelecką i części zamienne na kwotę ok. 3,4 mln zł; zabezpieczenia w budżecie państwa na rok 2004 środków na zamówienia wytwarzanej w fabryce produkcji specjalnej, oraz nakładów gwarantujących realizację niezbędnej restrukturyzacji. Od władz Związku oczekiwano konsekwentnych działań w obronie jeszcze funkcjonującego rodzimego przemysłu i miejsc pracy, do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej włącznie. Od Zarządu PHZ "BUMAR" oczekiwano ograniczenia składu Rady Nadzorczej z siedmiu do trzech osób, ograniczenia składu Zarządu z trzech do dwóch osób, dokapitalizowania spółki celem unowocześnienia parku maszynowego, rezygnacji z "opłaty" pobieranej z kontraktów realizowanych przez spółkę. Oczekiwano od Zarządu Spółki: wycofania się z blisko 40 % redukcji na ok.10 % zmniejszenie zatrudnienia, powołania zespołu do opracowania Programu dla Fabryki Broni z określeniem jej misji, kierunków działań strategicznych i krótkookresowych, długofalowej polityki marketingowej i efektywnego planu promocji eksportu, lokalizacji spółki oraz natychmiastowej obniżki kosztów i maksymalizacji zysków, wykorzystania potencjału ludzkiego i technicznego firmy, poprawie produktywności, pozyskania źródeł zasilania kapitałowego na niezbędną restrukturyzację, zintensyfikowania prac nad wyrobem "915" i uruchomienia produkcji partii informacyjnej, rozważenie pozyskiwania od AMW broni strzeleckiej i odsprzedaży jej po remoncie na tradycyjne rynki zbytu. Środki masowego przekazu proszono - mówcie i piszcie o zagrożeniach dla rodzimego przemysłu obronnego. "Jesteśmy przekonani, że dalsze funkcjonowanie Fabryki Broni będzie możliwe tylko przy istotnym zewnętrznym wsparciu finansowym rządu i winno być podjęte natychmiast jako wymiar polityki obronnej państwa" napisano w Stanowisku.

***

25.06.2003 W rocznicę Radomskiego Protestu Robotniczego w Muzeum radomskim p. David Morgan zorganizował wystawę dokumentów i dyskusje panelową związana z powstaniem NSZZ "Solidarność" . Po południu pod obeliskiem przy ul. Żeromskiego ks. bp. Stefan Zimowski odprawił uroczystą mszę św. Tradycyjnie uczestniczyła w niej duża grupa związkowców i Poczet Sztandarowy z Fabryki Broni. Wieniec złożyli Zb. Cebula, H. Włodarczyk
oraz J. Pasek.

***

19.05.2003 Trudna sytuacja ekonomiczna spółki zmusiła KZ do zorganizowania spotkania w sprawie zagrożeń dla pracowników. W spotkaniu udział wzięli: senatorowie W. Sadowska i Zb. Gołąbek, poseł M. Wikiński, członkowie zarządu i szef rady nadzorczej spółki.

***

02.05.2003 W Radomiu przebywał minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik. Przewodniczący Zb. Cebula, przy pomocy senatora Zb. Gołąbka spotkał się z ministrem.
W rozmowie, nakłaniał go do przyspieszenia złożenia przez resort MSWiA zamówienia do fabryki na pistolety i pistolety maszynowe.

***

28.01.2003 KZ rozpoczęła ogólnopolska akcję zbierania podpisów w sprawie nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego