NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2002

AKTUALNOSCI > archiwum


28.10.2002 Grupa związkowców i członków ich rodzin uczestniczyła w autokarowej pielgrzymce do Sanktuarium w Łagiewnikach. Zwiedzano również Wawel i krakowskie stare miasto. W powrotnej drodze urządzono grilla.

***

14.10.2002 60. rocznica powieszenia 14 pracowników fabryki na oczach całej załogi, w odwecie za współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej. Liderzy zakładowej "Solidarności" modlili się przy Pomniku w intencji ofiar wojny. Złożono wieńce i kwiaty.

***

08.09.2002 Kilkunastoosobowa delegacja związkowców wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w Pielgrzymce pracowników "zbrojeniówki" do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennym.

***

16.07.2002 KZ przyjęła Stanowisko w sprawie powierzania funkcji związkowych osobom skompromitowanym w kierowaniu Regionem, zwłaszcza w gospodarowaniu funduszami związkowymi pochodzącymi ze składek członkowskich. Dowody niezgodnej z prawem działalności finansowej etatowych członków Zarządu Regionu wielokrotnie stwierdzała Regionalna Komisja Rewizyjna. Grozi to utratą zaufania w oczach lokalnej opinii społecznej, dalszym osłabianiem Związku poprzez odejścia działaczy i członków Związku. KZ upoważniła swoich delegatów na WZDR do podjęcia wszystkich możliwych działań mających na celu m.in. rzetelną ocenę działalności finansowej Zarządu Regionu, oczyszczenia władz Związku z osób odpowiedzialnych za niegospodarność i braki finansów w Regionie, wybór osób odpowiedzialnych, uczciwych i doświadczonych na funkcje w Zarządzie Regionu, uchwalenie właściwego programu działania i realizowanie go z pożytkiem dla wszystkich członków "Solidarności" Ziemi Radomskiej.

***

25.06.2002 Delegacja liderów Związku, Poczet Sztandarowy uczestniczyli w uroczystej mszy św. odprawionej pod Pomnikiem Ludzi Skrzywdzonych w Czerwcu 1976 Roku. Pod obeliskiem złożono wieńce i kwiaty.

***

25.04.20002 W celu integracji emerytów, rencistów, bezrobotnych byłych pracowników Zakładów Metalowych ŁUCZNIK, właściwej ochrony interesów pracowników w upadłym przedsiębiorstwie jak i spółkach powstałych na majątku ZM ŁUCZNIK, Komisja Zakładowa Fabryki Broni wystąpiła z inicjatywą powołania Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej ŁUCZNIK, skupiających wszystkich chętnych członków "Solidarności" z tych podmiotów, emerytów oraz bezrobotnych.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego